News
Thứ 7, Ngày 19/08/2023, 10:00
New administrative procedures under the jurisdiction of the Department of Foreign Affairs
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2023

​PORTAL - The Provincial People's Committee (PPC) issued a Decision on the announcement of newly issued administrative procedures under the jurisdiction of the Department of Foreign Affairs.

​Accordingly, there is 01 new administrative procedure issued in the field of Immigration Management under the jurisdiction of the Department of Foreign Affairs.

At the same time, annulling 01 specific administrative procedure in the field of Consular Affairs in Decision No. 519/QD-UBND dated February 28, 2022 of the Chairman of the Provincial People's Committee on announcing standardized administrative procedures under the jurisdiction of Binh Duong Department of Foreign Affairs.

Visit the link https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Pages/Van-ban-Chi-dao-Dieu-hanh-chi-tiet.aspx?ItemID=6192 to see text details

Lượt người xem:  Views:   371
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News