News
Thứ 7, Ngày 08/01/2022, 16:00
Assessment of epidemic level in Binh Duong province
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/01/2022

​PORTAL - The Department of Health announces the results of the assessment of the level of Covid-19 epidemic at commune level in Binh Duong province from December 30, 2021 to January 5, 2021.

Accordingly, on the basis of the results of assessment of epidemic levels of districts, towns and cities, from December 30, 2021 to January 5, 2021, Binh Duong has 58 communes, wards and townships of level 1 (low risk corresponding to green); 33 communes, wards and townships of level 2 (medium risk corresponding to yellow).

Compared with the assessment on December 27, 2021, the whole province increased by 33 communes, wards and townships of level 1; decreased by 26 communes, wards and townships of level 2 and no communes, wards and townships of level 3 (high risk corresponding to orange).

Assessment of epidemic levels in 91 communes, wards and townships in Binh Duong province:

 

Reporte​d by Phuong Chi-Translated by Nguyen Trang

Lượt người xem:  Views:   15
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News