News
Thứ 3, Ngày 27/07/2021, 08:00
On the morning of July 27, 2021, Binh Duong recorded 87 cases of Covid-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/07/2021

​PORTAL - According to the report of the Department of Health, from 17:00 on July 26, 2021 to 6:00 on July 27, 2021, Binh Duong recorded 87 cases of Covid-19, bringing the total number of cases from the 4th outbreak in the province to 8,830 cases.

 

Reported by Thuy Ngoan - Translated by Nguyen Trang

Lượt người xem:  Views:   80
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News