News
Thứ 4, Ngày 21/10/2020, 09:00
Mobilizing force, means of practice and rehearsal of firefighting and rescue plans at the Ho Chi Minh National University.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/10/2020 | Nguyen Trang

​PORTAL - The Provincial Fire Prevention, Fighting and Rescue Steering Committee promulgates the plan of mobilizing forces, means of practice and rehearsal of firefighting and rescue plan, and multi-force coordinated rescue (provincial level) at Building E - Dormitory Zone B, Ho Chi Minh National University.

Accordingly, organize the practice from October 18, 2020 to October 27, 2020 (from 8:00 to 11:30 and from 14:00 to 16:30), including Saturday and Sunday. Organize the review at 09:00 on October 28, 2020 and the official rehearsal at 09:00 on October 30, 2020.

Gathering place: Tran Dai Nghia Street, Tan Hoa Quarter, Dong Hoa Ward, Di An City, Binh Duong Province.

Practice venue: Building E - Dormitory, Zone B, Ho Chi Minh National University, Mac Dinh Chi Street - National University Belt Road, Tan Hoa Quarter, Dong Hoa Ward, Di An City, Binh Duong Province.

Participants: 450 people from Di An City People's Committee, Dong Hoa Ward People's Committee, Binh Duong Provincial People's Committee Office, Binh Duong Provincial Police, Binh Duong Provincial Military Command, Department of Health, Red Cross, Department of Finance, Department of Home Affairs, Binh Duong Radio and Television Station, Binh Duong Electricity Company, Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company, Dormitory Management Center, pioneers participate in fire prevention and fighting, students participate as victims.

Lượt người xem:  Views:   137
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News