News
Thứ 4, Ngày 27/09/2017, 10:00
Announce list of priority projects calling for investment in the province period 2017-2020 (phase 1)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/09/2017 | Nguyễn Trang


BEGIC - The provincial People's
Committee has just issued a Decision on announcing the list of priority projects calling
for investment in the province period 2017-2020 (phase 1).

Accordingly, there are 18 priority projects calling for investment in the province under the Program 23-CTR/TU and Resolution 17-NQ/TU of Binh Duong Party Committee, including 13 projects on transport infrastructure, 02 projects on environment - water supply and drainage, 01 project on education infrastructure, 02 projects on medical infrastructure.

In addition, there are 02 projects on education infrastructure approved by Provincial People's Committee outside of Program 23-CTR/TU and Resolution 17-NQ/TU.

Lượt người xem:  Views:   1558
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News