Introduction
Thứ 6, Ngày 05/04/2024, 09:00
Education and Training system in Binh Duong province
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/04/2024

​PORTAL – Currently, there are 24 universities, colleges, professional colleges, vocational schools; 30 high schools, and 01 provincial Center for Continuing Education and Professional Training in the province.

No.Names
IUniversity
1  Binh Duong Economics and Technology University (BETU)
2  Vietnamese – German University (VGU)
3  Ngo Quyen University (NQU)
4  Binh Duong University (BDU)
5   Thuy Loi University – Southern Campus
6  Thu Dau Mot University (TDMU)
7  Ho Chi Minh City Open University (OU), Binh Duong Campus
8  Eastern International University (EIU)
IICollege/ Vocational College
9  Viet Nam Singapore College
10  Binh Duong Medical College
11  Viet Nam – Korea College
12  Southern Technology and Argo – Foresty Vocational College
13  Southern Polytechnic of Medical Equipment Technology
14  ​DONGAN Polytechnic College
IIIVocational School
15  School of Economics Pacific
16  Binh Duong School of Fine Arts and Culture
17  Binh Duong Nong Lam Nghiep Vocational School
18  Binh Duong Trade Union Technical and Professional Vocational School​
19  Binh Duong Polytechnic
20  Viet My Vocational School of Economics and Technology
21  ​Binh Duong Industry College
22  Binh Duong Technical and Economic Vocational School
23  Binh Duong Vocational College
24  Southeast Vocational School of Economics and Technology
No.Names
1Hung Vuong High School for The Gifted
2Vo Minh Duc High School
3An My High School
4Binh Phu High School
5Nguyen Dinh Chieu High School
6Trinh Hoai Duc High School
7Tran Van On High School
8Nguyen Trai High School
9Ly Thai To High School
10Di An High School
11Binh An High School
12Nguyen An Ninh High School
13Nguyen Thi Minh Khai High School
14Thai Hoa High School
15Tan Phuoc Khanh High School
16Huynh Van Nghe High School
17Thuong Tan High School
18Le Loi High School
19Tan Binh High School
20Phuoc Vinh High School
21Nguyen Hue High School
22Phuoc Hoa High School
23Tay Son High School
24Ben Cat High School
25Bau Bang High School
26Tay Nam High School
27Dau Tieng High School
28Thanh Tuyen High School
29Minh Hoa Secondary School - High School
30Long Hoa High School
31Provincial Center for Continuing Education and Professional Training

Lượt người xem:  Views:   163
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Phân loại

Media

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Introduction