Useful Information
Chủ Nhật, Ngày 18/12/2016, 01:00
Hotline number of Transportation Department of Binh Duong
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2016
1.     Mobile number of Mr. Nguyen Huu Tuan – Deputy Director of Transportation Department

Mobile Number: 0913 951 789

 

2.     Mobile number of Mr. Nguyen Do Vu - Chief Inspector of Transportation Department

Mobile Number: 0913 661 133

Lượt người xem:  Views:   448
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information