Useful Information
Chủ Nhật, Ngày 18/12/2016, 00:00
Bus Route in Province
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2016

Route Codes

Routes

Lines

1

Thu Dau Mot- My Phuoc (26.7km)

From 5:30 AM to 07.30PM

Provincial Bus Station - CMT8 – Ong Danh Bridge- Cay Dua Market – Mui Tau- National Highway 13 – So Sao – My Phuoc

  

2

Thu Dau Mot- Cong Xanh (23.6km)

From 5:30 AM to 07.30PM

Provincial Bus Station - CMT8 – Yersin 6 way Crossroad – Binh Duong boulevard- Hung Vuong – DT 741 – People’s Committee of Chanh Phu Hoa Ward – Cong Xanh 3 Way Crossroad.

  

3

Thu Dau Mot- Vinh Tan (11km)

From 5:30 AM to 07.30PM

Provincial Bus Station - CMT8 – Yersin 6 way Crossroad – Binh Duong boulevard- Hung Vuong – DT 742 – People’s Committee of Phu Chanh Ward – Tho Ut Bridge – Vinh Tan 3 way Crossroad

  

6

Thu Dau Mot- Uyen Hung (25km)

From 5:30 AM to 07.30PM

Provincial Bus Station - CMT8 – Thich Quang Duc – DT 743 – Binh Quoi 3 way Crossroad – DT746 – Tan Phuoc Khanh market – Tan Uyen

  

5

Thu Dau Mot – Tan Van (25.6km)

From 5:30 AM to 7:30 PM   

 Bus Station- 30/4 Street - Bình Dương Boulevard – Ong Bo Bridge – DT743 – 550 Crossroad – Yazaki  Crossroad – Di An market – Binh Thung– DT743 – Binh An

  

8

Thu Dau Mot- Thanh Tuyen 39.8km)

From 5:30 AM to 7:30 PM   


Provincial Bus Station - CMT8 - Yersin 6 way Crossroad – Cay Dua Market – Suoi Giua 3 way crossroad – Phan Van Tien Farm 3 way Crossroad.

10

My Phuoc- Long Hoa 52.7km)

From  5:50 AM  đến 06:20 PM

My Phuoc burgh – Quan Bridge - Long Nguyen - Long Tan – Ho Da Bridge- Long Hoa

  

11

My Phuoc- Cay Truong (50.7km)

From 5:40 AM đến 07:35 PM

My Phuoc burgh – National Highway 13 - Lai Hung - Lai Uyen – Tru Van Tho 3 way Crossroad – Cay Truong

Lượt người xem:  Views:   566
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information