Useful Information
Chủ Nhật, Ngày 18/12/2016, 00:00
Bus Route to Intermediate School, College, University
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2016

Route Codes

Routes

Lines

Note

1

Thu Dau Mot- My Phuoc  (26,7km)

From 5:30 AM to 7:30 PM

Provincial Bus Station of - CMT8 – Ong Danh Bridge- Cay Dua Market – Mui Tau – 13 Highway – So Sao 4-way Crossroads – My Phuoc

Economic Intermediate School

2

Thu Dau Mot – Cong Xanh (23.6km)

From 5:30 AM to 7:30 PM

Provincial Bus Station- CMT8 – Yersin 6-way Crossroad – Binh Duong Boulevard – Hung Vuong – DT741 – People’s Committee of Chanh Phu Hoa Ward- Cong Xanh3-way Crossroad

  

Binh Duong University

3

Thu Dau Mot – Vinh Tan  (11km)

From 5:30 AM to 7:30 PM

 Provincial Bus Station - CMT8 –Yersin 6-way Crossroad – Binh Duong Boulevard – Hung Vuong – DT742 – People’s Committee of Phu Chanh Ward – Tho Ut Bridge – Vinh Tan 3-way Crossroad  

Binh Duong University

51, 52

Thu Dau Mot City – Binh Duong New City  (20,5km)

From 5:30 AM to 7:30 PM   30/4 Street- CMT8, Huynh Van Cu, Pham Ngoc Thach, Binh Duong New City Area

Eastern International University

5

Thu Dau Mot – Tan Van (25.6km)

From 5:30 AM to 7:30 PM   

 Provincial Bus Station- 30/4 Street - Bình Dương Boulevard – Ong Bo Bridge – DT743 – 550 4-way Crossroad – Yazaki  Crossroad – Di An market - Bình Thung – DT743 – Binh An

  

Vietnam-Singapore Vocational Training College

Lượt người xem:  Views:   539
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information