Useful Information
Thứ 6, Ngày 09/12/2016, 11:00
Investment and Development Bank of Vietnam - BIDV
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2016

1.Binh Duong Branch

Address: No. 37 Yersin, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3.822423

2. My Phuoc Transaction Counter

Address: My Phuoc Industrial Park, Ben Cat Town, Binh Duong

Tel: (+84-274)) 3.567188

 3.South Tan Uyen Transaction Counter

Address: Nam Tan Uyen Industrial Park, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3.652586

4. South Binh Duong Branch

Address: No. 01.07-08, St. 3, Vietnam – Singapore Industrial Park, Thuan An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3.756172

 5.An Phu Transaction Counter

Address: 20/01 Binh Phuoc B Quarter, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3789917

6. Lai Thieu Transaction Counter

Address: No. 63E Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3.754820 

ATM locations

No.

ATM locations

Address

Number of ATMs

Operating hours

 1

Thu Dau Mot City

 

 

 

 2

Binh Duong Branch office

No. 37 Yersin, Thu Dau Mot City

4

24/24

 3

Headquarter Branch

No. 549 Binh Duong Avenue, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong

2

 

 4

Provincial General Hospital

 

No. 5, Pham Ngoc Thach Street, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City

1

24/24

 5

Vietnam - Singapore 2 Industrial Park

 

VSIP 2  Canteen, No. 8, Phu Chanh Ward, Thu Dau Mot City

1

24/24

 6

Becamex Tower

 

230 Binh Duong Avenue, Phu Hoa Street, , Binh Duong

1

24/24

 7

Lottery Company

 

 

No. 321 Phu Loi Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong

1

24/24

 8

Binh Duong Post Office

Binh Duong Avenue

1

24/24

 9

No.47 Doan Tran Nghiep Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City

No.47 Doan Tran Nghiep Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City

1

7am – 10pm

 10

Ben Cat Town

 

 

 

 11

Management Board Headquarter of My Phuoc 3 Industrial Park

 

Management Board Headquarter of My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town

1

24/24

 12

My Phuoc Transaction Counter

My Phuoc  1 Industrial Park, Ben Cat Town

1

24/24

 13

Kaiser Company

 

My Phuoc  1 Industrial Park , My Phuoc Ward, Ben Cat Town

1

24/24

 14

My Phuoc Transaction Counter

 

St. D1, My Phuoc 1 Industrial Park , My Phuoc Ward, Ben Cat Town

2

24/24

 15

Tatung Company

 

 

Road NA3, My Phuoc 2 Industrial Park, My Phuoc Ward, Ben Cat Town

1

24/24

 16

Thuan An Town

 

 

 

 17

Winning Ltd. Company

 

 

DT 741 Street, Binh Chuan Industrial Complex, Binh Chuan Ward, Thuan An Town

1

24/24

 18

Vien Thong A of Thuan An Town

Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Thuan An Town

1

24/24

 19

An Phu Transaction Counter (Binh Chuan)

 

No. 20 -1, DT743 Road, Binh Phuoc Quarter, Binh Chuan Ward, Thuan An Town

1

24/24

 20

Canteen of Vietnam - Singapore 1 Industrial Park

Road 3, Vietnam - Singapore Industrial Park, Thuan An Town

1

24/24

 21

South Binh Duong Headquarter

Road 3, Vietnam - Singapore Industrial Park, Thuan An Town

3

24/24

 22

Vietnam Huong Industrial Park

Thuan Giao Ward, Thuan An Town

1

24/24

 23

Minh Sang Trade Center

 

Binh Duong Avenue, Thuan An Town

1

24/24

 24

Lai Thieu Transaction Counter

No. 63, Nguyen Van Tiet Street, Thuan An Town

1

24/24

 25

An Phu Post Office

DT 743 Street, Thuan An Town

1

 

Lượt người xem:  Views:   1020
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information