Useful Information
Thứ 5, Ngày 08/12/2016, 20:00
Medical Centers (Includes District Hospitals)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/12/2016

​1.      Thu Dau Mot city Medical Center 

Address: No. 201 Cach Mang Thang 8, Phu Cuong ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province

Tel: 0650 3 822 157 

2.      Thuan An town Medical Center 

Address: Dong Tu quarter, Nguyen Van Tiet Road, Lai Thieu burgh, Thuan An town, Binh Duong province

Tel: 0650 3 755 434

Emergency: 0650 3 755 169 

3.      Di An town Medical Center

Address: No. 500, DT743 Road, Dong Tac hamlet, Tan Dong Hiep ward, Di An town, Binh Duong province

Tel: 0650 3 742 902

Emergency: 0650 3 730 422

4.      Ben Cat town Medical Center

Address: Quarter 5, My Phuoc burgh, Ben Cat town, Binh Duong province

Tel: 0650 3 566 101

5.      Tan Uyen town Medical Center

Address: Quarter 7, Uyen Hung burgh, Tan Uyen town, Binh Duong province

Tel: 0650 3 656 319

Emergency: 0650 3 640 484

6.      Dau Tieng district Medical Center

Address: Quarter 2, Dau Tieng burgh, Dau Tieng district, Binh Duong province

Tel: 0650 3 561 245

Fax: 0650 3 522 139

Emergency: 0650 3 521 149

7.      Phu Giao district Medical Center

Address: Quarter 3, Phuoc Vinh burgh, Phu Giao district, Binh Duong province

Tel: 0650 3 673 121

8.      Bau Bang district Medical Center

Address: Xa Mach Hamlet, Lai Uyen commune, Bau Bang district, Binh Duong province

Tel: 0650 3 516 080; 0650 3 516 081

9.      North Tan Uyen district Medical Center

Address: Hamlet 2, Tan Thanh commune, North Tan Uyen district, Binh Duong province

Tel: 0650 3 683 067.

Lượt người xem:  Views:   557
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information