Useful Information
Thứ 5, Ngày 08/12/2016, 20:00
Hospitals
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/12/2016

1.      Binh Duong General Hospital 

Address: No. 5 Pham Ngoc Thach, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province.

Tel: 0650 3 822 920

Fax: 0650 3 828 710

Emergency: 0650 3 822 107

Children clinic: 0650 3 872 756

Delivery C2: 0650 3 824 202

Orthopedic Department: 0650 3 833 787

Diagnosis Department: 0650 3 824 203

​2.      Traditional Medical Hospital

Address: No. 2 Yersin, Phu Cuong ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province.

Tel: 0650 3 822 305

Fax: 0650 3 859 168

3.      Binh Duong Nursing and Rehabilitation Hospital 

Address: No. 31 Yersin, Phu Cuong ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province.

Tel/Fax: 0650 3 822 338 

4.      Gynecology and Children Hospital 

Address: No. 455 Cach Mang Thang Tam, Thu Dau Mot city, Binh Duong province.

Tel: 0650 3 859 581

Fax: 0650 3 859 580

Delivery room: 0650 3 823 581 

5.      Private General Hospital 

Address: No. 151 Huynh Van Cu, Chanh My ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province.

Tel: 0650 3 833 689; 0650 3 835 115; 0650 3 835 117

Fax: 0650 3 835 116 

6.      Chau Thanh General Hospital – South Tan Uyen 

Address: No. 68 DT746, Tan Hiep ward, Tan Uyen town, Binh Duong province.

Tel: 0650 3  655 250; 0650 3 655 251

Fax: 0650 3 655 151 

7.      My Phuoc General Hospital 

Address: TC3 Road, My Phuoc 2 Industrial Park, Ben Cat town, Binh Duong province.

Tel: 0650 3 553 657; 0650 3 553 655; 0650 3 553 656

Fax: 0650 3 553 659

Emergency: 0650 3 553 115

8.      Van Phuc 1 General Hospital

Address: No.45 Ho Van Cong, Quarter 4, Tuong Binh Hiep ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province

Tel: 0650 3 777 999

9.      Van Phuc 2 General Hospital

Address: Binh Phuoc B Quarter, Binh Chuan ward, Thuan An town, Binh Duong province

Tel: 06503 798 719

10.  Columbia Asia International Hospital – Binh Duong

Address: Hoa Lan 2 quarter, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province

Tel: 0650 3 819 933

11.  Hoan Hao General Hospital

Address: No. 344B BH22 Road, Dong An quarter, Binh Hoa ward, Thuan An town, Binh Duong province

Tel: 0650 3 769 722

12.  Hanh Phuc International Hospital

Address: No. 13, Binh Duong Boulevard, Thuan An Town, Binh Duong Province,

Tel: 0650 3 636 068

13.  Army Corp 4 Hospital

Address: No. 2 DT743 Road, Song Than 1 Industrial Park, Di An ward, Di An town

Tel: 0650 3 732 558

14.  Sai Gon Binh Duong General Hospital

​Address: No. 39 Ho Van Cong, quarter 4, Tuong Binh Hiep ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province

Tel: 0650 3 668 989.

Lượt người xem:  Views:   928
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information