Useful Information
Thứ 2, Ngày 16/07/2012, 05:27
Thu Dau Mot City
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2012
 
1. Binh Duong Hotel
Add: No 50 Bach Dang street, Phu Cuong ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 822 811. Fax: (+84-274) 3 848 101.
 
 
 
2. Binh Duong People’s Committee Guest house
Add: No 01 Quang Trung street, Phu Cuong ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 835 180.
 
 
 
3. Thien Ha Hotel
Add: No 58 D9 street, Chanh Nghia residential, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 896 868 – (+84) 913 190 634. Fax: (+84-274) 3 896 869.
 
 
 
4.Thang Loi Hotel
Add: No 121 Thich Quang Duc street, Phu Cuong ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 823 494.
 
 
 
5. Ho Tay Hotel
Add: Chanh Nghia residential, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 818 411.
 
 
 
6. Hoang Yen 2 Hotel
Add: No 12/66 Nguyen Chi Thanh street, Tuong Binh Hiep commnune, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 864 584.
 
 
 
7. Lavender Hotel
Add: Chanh Nghia residential, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 818 967.
 
 
 
8. Ngoc Sang Hotel
Add: Chanh Loc 1 hamlet, Chanh My commune, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 883 949.
 
 
 
9. Nhat Thong Hotel
Add: No 201 Nguyen Chi Thanh street, Hiep An ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 884 444.
 
 
 
10. Nhiet Doi Hotel
Add: No 166 Phu Hoa 1 residential, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 834 310.
 
 
 
11. Phuc Loc Thanh Hotel
Add: No 105/18 Binh Duong avenue, Phu Tho ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 833 839
 
 
 
12. Phi Long 2 Hotel
Add: No 15/12 07 quarter, Phu Tho ard, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 837 533.
 
 
 
13. Sao Bien Hotel
Add: No 104/112 Le Hong Phong street, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 855 038.
 
 
 
14. Song Tra Hotel
Add:No 01/12 Le Hong Phong street, Phu Tho ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 837 160. Fax: (+84-274) 898 560.
 
 
 
15. Song Truong Giang Hotel
Add: Huynh Van Luy street, Phu Loi ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 900 094. Fax: (+84-274) 3 500 004.
 
 
 
16. Thanh Chang Hotel
Add: No 36 Nguyen Van Thanh street, Dinh Hoa ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 512 720. Fax: (+84-274) 3 910 577.
 
 
 
17. Thanh Dai Nam Hotel
Add: No 1765A Binh Duong avenue, Hiep An ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 845 845. Fax: (+84) 3 829 065.
 
 
 
18. Thanh Ha Hotel
Add: No 31/111 Le Hong Phong street, Phu Tho ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 813 854.
 
 
 
 
 
19. Tuan Vu 2 Hotel
Add: No 33/51 Cach mang thang Tam street, Phu Tho ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 813 148
 
 
 
20. Thai Binh Duong Vina Hotel
Add: No 42 Hanh Chinh street, Hiep An ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 858 868.
 
 
 
21. Dong Phuong Hotel
Add: Chanh Nghia residential, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 211 363.
 
 
 
22. Hoa Binh Hotel
Add: No 1182 Cach mang thang Tam street, Phu Tho ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 812 293.
 
 
 
23. Hoan Vu Hotel
Add: 05 quarter, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274)​ 3 838 819.
 
Lượt người xem:  Views:   1931
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information