Useful Information
Thứ 2, Ngày 16/07/2012, 05:26
Di An Town
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2012
 
1. An An Hotel
Add: No 53/3A Dong An quarter, Tan Dong Hiep ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 727 288.
 
 
 
2. Huong Lan Hotel
Add: No 12.28 Binh Duong 1 quarter, An Binh ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 8 88 960.108.
 
 
 
3. Huong Tram 3 Hotel
Add: No 133/1A Dong Tac quarter, Tan Dong Hiep ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 751 520.
 
 
 
4. Binh Minh Hotel
Add: No 47/7 Noi Hoa quarter, Binh An ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 751 539.
 
 
 
5. Long Hoa Hotel
Add: No 70/30 Tay B quarter, Dong Hoa ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 780 755.
 
 
 
6. Minh Anh Hotel
Add: No 2/12 DT 743 street, Dong Tan quarter, Di An ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 752 310.
 
 
 
7. Minh Khanh Hotel
Add: No 11/1 Dong Tan quarter, Di An ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 742 647.
 
 
 
8. Ngoc Anh Hotel
Add: No 74/1A Dong An quarter, Tan Dong Hiep ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 750 351.
 
 
 
9. Ngoc Mai Hotel
Add: BT15 Binh Duong 2 quaretr, An Binh ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 792 632.
 
 
 
10. Ngoi Sao Hotel
Add: No 28 – 29C Noi Hoa quarter, An Binh ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 750 926.
 
 
 
11. Song Ty Hotel
Add: No 79/1A Dong Chieu, Tan Dong Hiep ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 2 474 200.
 
 
 
12. Thai Binh Duong Hotel
Add: No 2A/8A Binh Duong quarter, An Binh ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 888 961 095.
 
 
 
13. Thanh Binh Hotel
Add: No 27/58 Binh Duong 1 quarter, An Binh ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 793 152.
 
 
 
14. Ho Binh An Hotel
Add: Ngai Thang quarter, Binh Thang ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 749 011.
 
 
 
15. Thanh Truc Hotel
Add: No 899/9B Chieu Lieu quarter, Tan Dong Hiep ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 711 939.
 
 
 
16. Tuan Vinh Hotel
Add: No 23/24 Song Than New Urban, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 7 301 667.
 
 
 
17. Phuong Thao Hotel
Add: No 35/27 Binh Duong 1, An Binh ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 791 248.
 
 
 
18. Thanh Nhat Hotel
Add: No 22/13 – 03 street, Nhi Dong quarter, Di An ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274)​ 3 736 581.
 
Lượt người xem:  Views:   1609
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information