Useful Information
Thứ 2, Ngày 16/07/2012, 05:23
Thuan An Town
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2012
 
1. Cau Ngang Moi Hotel
Add: No 745 Hung Tho quarter, Hung Dinh commune, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 746 346.
 
 
 
2. Dac Tu Hotel
Add: Thanh Hoa B quarter, An Thanh ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 744 144.
 
 
 
3. Duc Anh Hotel
Add: No 15, Dong An 2, Binh Hoa ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84)  854 033 718.
 
 
 
4. Hoang Huong Hotel
Add: No 3/208 Thu Khoa Huan street, Hoa Lan 1 quarter, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 715 655
 
 
 
5. Hong Phuc Hotel
Add: No 243/14, Thanh Hoa B quarter, An Thanh ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 823 447
 
 
 
6. Huong Giang Hotel
Add: No 39/10 Hoa Long quarter, Vinh Phu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 777 778
 
 
 
7. Kien An Hotel
Add: No 2A Binh Hoa quarter, Lai Thieu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 797 779.
 
 
 
8. Mong Tho Hotel
Add: 22-23, A18 Thuan Giao residential, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel:
 
 
 
9. Nam Viet Hotel
Add: No 32/A1 Dong An quarter, Binh Duong ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 766 479.
 
 
 
10. Phi Van Hotel
Add: No 20/3 Tay quarter, Vinh Phu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274)3 755 529
 
 
 
11. Saigon Hotel
Add: No 28/3 Tay quarter, Vinh Phu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 755 421.
 
 
 
12. Suoi Cat Hotel
Add: Hoa Lan quarter, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274)​3 824 826.
 
 
 
13. Thanh Van Hotel
Add: No 39 D22 street, Viet-Sing residential, An Phu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 903 913 912.
 
 
 
14. Thien Toan Loi Hotel
Add: DC 71-73 Viet-Sing residential, An Phu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 754 672.
 
 
 
15. May Hotel
Add: No 419/36A, 13 highway, An Thanh ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 3 721 777.
 
 
 
16. Phong Van Hotel
Add: Hoa Long quarter, Lai Thieu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 2 466 678.
 
 
 
17. Anh Kiet – Gia Bao Hotel
Add: No 151/1B 1A quarter, Anh Phu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 730 384.
 
 
 
18. Thanh Truc Hotel
Add: No 18 Trung quarter, Vinh Phu ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274) 3 755 176.
 
 
 
19. Tran Dang Hotel
Add: D9 Binh Thuan quarter, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84-274)​ 3 718 593.
 
Lượt người xem:  Views:   1557
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information