Useful Information
Thứ 6, Ngày 09/12/2016, 09:33
Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - ViettinBank
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2016

1. Binh Duong Branch

Address: 330 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot City, Binh Duong

 Tel: (+84-274) 3822 263

2. Binh Duong Industrial Park Branch

Address: 20 Doc Lap Boulevard, Di An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3790309

 ATM locations

No

Unit

Location

Quanity

Phone

1

VietinBank Binh Duong Industrial Park

20 Doc Lap Street, Song Than 1 Industrial Park , Di An District

2

(+84-274)-3790305

2

VietinBank Binh Duong  

330 Binh Duong Highway, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot Town.

 

1

(+84-274)-3842193

3

VietinBank Lai Thieu

52 Chau Van Tiep Street, Lai Thieu market center, Thuan An District

1

(+84-274)-3842193

4

Transaction place No.2, VietinBank Binh Duong Industrial Park

4 Street, Dong An Industrial Park, Thuan An District

1

(+84-274)-3790305

5

3 Month 2 Garment company

Lai Thieu Town

1

(+84-278)-39140076

6

Hung Vuong Joint-stock company

Lai Thieu Town

1

(+84-278)-39140076

7

Song Than  Industrial Park Development Joint-stock company (public security)

10 Street, Song Than  Industrial Park, Di An District

1

(+84-274)-3790305

8

Phuoc Hoa Rubber Company

Commune Phuoc Hoa, Phu Giao District.

1

(+84-278)-38260289

9

Golden Friends Company

Commune Binh Chuan, Thuan An District.

1

(+84-274)-3842193

10

Citimart supermarket

Thu Dau Mot Town.

1

(+84-274)-3842193

11

Hoa Phu Manufacture Trading Company

Hamlet Binh Phu, Commune Binh Chuan, Thuan An District

1

(+84-274)-3842193

12

Vinatext supermarket

Di An Town, Di An District.

1

(+84-274)-3790305

13

Transaction place No.2, Binh Duong Industrial Park

2, 30-04 Street, 2 Ward, Phu Hoa area, Thu Dau Mot Town.

1

(+84-274)-3790305

14

Highland Dragon Enterprise Company

No.6, 15 Street , Song Than 1 Industrial Park , Di An District

1

(+84-274)-3790305

15

Binh Duong General Hospital

5 Pham Ngoc Thach Street, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot Town.

1

(+84-274)-3842193

16

ME2 Vina Company

Hamlet Hoa Lan 2, Commune Thuan Giao, Thuan An District

1

(+84-274)-3842193

17

SERRANO Viet Nam Joint-Venture company limited

Viet Nam-Singapore Industrial Park

1

(+84-274)-3842193

18

SAB Miller Viet Nam Joint-Venture company limited

My Phuoc II Industrial Park, Ben Cat District

1

(+84-274)-3842193

19

An Loc Company,

Song Than I Industrial Park, Di An District

1

(+84-274)-3790305

20

Mirae Fiber Joint-stock company

Hamlet 1 B, Commune An Phu, Thuan An District

1

(+84-274)-3790305

21

My Phuoc Transaction office

15 group, 4 quarter, My Phuoc Town, Ben Cat District

1

(+84-274)-3842193

22

Di An  Transaction office

Thong Nhat 1 quarter, Di An Town, Di An District

1

(+84-274)-3842193

23

Tan Phuoc Khanh  Transaction office

Tan Phuoc Khanh Town, Tan Uyen District

1

(+84-274)​-3842193


Lượt người xem:  Views:   1220
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information