Useful Information
Thứ 6, Ngày 09/12/2016, 09:24
Asia Commercial Bank - ACB
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2016

1. Binh Duong Branch

Address: 305 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Tel: (+84-274) 381 1720

Fax: (+84-274) 381 1721

2. Di An Transaction Counter

Address: 15A / 21 Binh Minh 1 Quarter, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 379 6070

Fax: (+84-274) 379 6069

3. Song Than Transaction Counter

Address: 3/31 - 4/31 Doc Lap Boulevard, Nhi Dong Quarter, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 379 3400

Fax: (+84-274) 379 3401

4. Lai Thieu Transaction Counter

Address: C175 Binh Duc Quarter 1, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 376 2339

Fax: (+84-274) 376 2340

5. Thu Dau Mot Transaction Counter

Address: 67 Hung Vuong Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Tel: (+84-274) 384 3666

Fax: (+84-274) 384 3777

No


Unit

Location

1

ACB BINH DUONG

305 Binh Duong Boulevard, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province

 

2

ACB SONG THAN INDUSTRIAL ZONE

3/31 – 4/31 Song Than Residential Area, Nhi Dong Ward, Di An Town, Di An District, Binh Duong Province.

3

ACB LAI THIEU

C175, Binh Duc 1 Ward, Lai Thieu Town, Thuan An District, Binh Duong Province

 

4

ACB THU DAU MOT

 

67 Hung Vuong St., Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province

 

5

POST OFFICE, BINH DUONG

 

324 Binh Duong Boulevard, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province

6

BICONSI BUILDING, BINH DUONG

215A Yersin St., Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province

7

LUCKY PLAZA, BINH DUONG

 

01 Tran Hung Dao St., Ward Phu Cuong, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province


Lượt người xem:  Views:   1358
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information