Useful Information
Thứ 6, Ngày 09/12/2016, 02:19
Saigon Commercial Bank - SCB
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2016

1.Binh Duong SCB

Address: 464 Binh Duong Avenue, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong.

Tel: (+84-274) 3872601

Fax: (+84-274) 3872608

2. Di An SCB

Address: 461Tran Hung Dao, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong.

Tel: (+84-274) 3736833

3.Ben Cat SCB

Address: Lot NP 33, My Phuoc 2 Resettlement Zone, My Phuoc Ward, Ben Cat Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3567274

Fax: (+84-274) 3567275

 ATM locations

No

Unit

Location

1

SCB Binh Duong

464 Binh Duong Highway, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot Dist., Binh Duong

2

SCB Ben Cat

NP33, My Phuoc 2 Re-residential, My Phuoc, Ben Cat Dist., Binh Duong

3

SCB Di An

12/22 Tran Hung Dao, Thi Tran Di An, Huyen Di An, Binh Duong

4

SCB -  Truong Nam Joint-stock Company

 

Chieu Lieu Hamlet, Tan Dong Hiep Commune, Di An District, Binh Duong province.

5

SCB My Phuoc General Hospital

TC3 Street, My Phuoc II Industrial Park, My Phuoc Town, Ben Cat Dist., Binh Duong


Lượt người xem:  Views:   956
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information