Useful Information
Thứ 7, Ngày 12/11/2016, 03:10
Orient Commercial Joint Stock Bank - OCB
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2016

1. Binh Duong Branch:

Address: 233 Quarter 2, Binh Duong Avenue, Phu Tho Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

Tel: (0650) 3812590-3812592

Fax: (0650) 3812589

2. Lai Thieu Transaction Counter:

Address: 11 DT745, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province.

Tel: (0650) 3762628

Fax: (0650) 3762630

3. Di An Transaction Counter:

Address:  4/19D Nguyen An Ninh, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province.

Tel: (0650) 3736541

Fax: (0650) 3736543

ATM locations

No


Unit

Location

Num ATM

1

Binh Duong Transaction Office

72 Binh Duong Boulevard

3

2

VSIP Industrial park

Viet Nam – Singapore Industrial park

3

3

Hung Thinh Company

Dong An Industrial park

2

4

Minh Sang Plaza

Highway 13, Binh Giao Hamlet, Thuan Giao Commune, Thuan An District

2

5

Pungkok Company

Pungkok Company, Song Than 1 Industrial park, Di An District

1

6

My Phuoc Industrial park

My Phuoc Industrial park, Ben Cat District

2

7

Viet Huong Industrial park

Viet Huong Industrial park, Thuan Giao Commune

1

8

Bao Bi Viet company

DT 743 Street, An Phu Industrial park, Thuan An District

1

9

Truong Thanh Timber Company

DT 743 Street, An Phu Commune

1

10

Binh Duong University

504 Binh Duong Boulevard

1

11

NMC Company

DT 743 Street, An Phu Commune

1

12

ASTI Company

Dong An Hamlet, Tan Dong Hiep Commune, Di An District

1

13

Chi Hung Company

Tan My Hamlet, Thai Hoa Commune, Tan Uyen District

2

14

College economics

1Hamlet, Tan Dinh Commune, Ben Cat District

1

 

15

Minh Long Company

Hoa Lan Hamlet, Thuan Giao Commune, Thuan An District

2

16

Lai Thieu Transaction

Nguyen Trai quarter, Lai Thieu town, Thuan An District

1

17

Department of Transport

30/4 Street, Phu Tho ward, Thu Dau Mot town

1

18

Hai Long Supermarket

My Phuoc 2 Industrial park, Ben Cat District

1

19

Orion Company

Orion Company, My Phuoc 2 Industrial park, Ben Cat District

2

20

One Transaction

Trade center Binh Duong

2

21

Ban Mai Company

Tan My Hamlet, Thai Hoa Commune, Tan Uyen District

2

22

Shyang Hung Sheng Company

Industrial cluster An Thanh

2

23

Phu Chanh Transaction

Binh Duong Industrial - Service and Residential Complex

2

24

Truong An Apartment block

13 Highway, Lai Thiêu town

1

25

Hai My Company

Hai My Commune, Thuân An District

1

26

Nam Tan Uyen Industrial park

Nam Tan Uyen Industrial park

1

27

VKL Company

VSIP Industrial park, Binh Duong Industrial - Service and Residential Complex

1

28

Dai Dang Company

Dai Dang Industrial park, Binh Duong Industrial - Service and Residential Complex

1

29

Binh Duong Hospital

Hiep Thanh precinct, Thu Dau Mot town

1

30

Head office Industrial park

DT 743 Street, Song Than Industrial park, Thuan An District

2


Lượt người xem:  Views:   773
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information