Useful Information
Thứ 6, Ngày 09/12/2016, 02:14
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Agribank
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2016

1. So Sao Branch

Address: Hamlet 2, Tan Dinh Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province

 2. Ben Cat Town Branch

Address: Quarter 2, My Phuoc Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province

3. Lai Uyen Transaction Counter

Address: Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province

 4. Dau Tieng District Branch

Address: Quarter 2, Dau Tieng Town, Dau Tieng District, Binh Duong Province

5.  Minh Hoa Transaction Counter

Address: Hoa Cuong Hamlet, Minh Hoa Commune, Dau Tieng District, Binh Duong Province

6.  Di An Branch

Address: Di An Town administrative center, Binh Duong Province

7. Binh An Transaction Counter

Address: 9 / 1bis, Dong Hoa Ward, Di An Town, Binh Duong Province

 8. Di An Transaction Counter

Address: 01 Tran Hung Dao, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province

9.Song Than Industrial Park Branch

Address: 6A Doc Lap Boulevard, Song Than Industrial Park, Binh Duong Province

10. Phu Giao District Branch

Address: Phuoc Vinh Town, Phu Giao District, Binh Duong Province

11. Tan Hiep Transaction Counter

Address: Hamlet 4, Tan Hiep Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province

 12.Tan Uyen Town Branch

Address:  Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

13. Tan Phuoc Khanh Branch

 Address: Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

14. Thuan An Town Branch

Address: 02 Pasteur, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

 15.Bung Transaction Counter

Address: 69 Le Van Duyet, Thanh Hoa A Quarter, An Thanh Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

16. Binh Duong Province Branch

Address: 45, Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

17. Thu Dau Mot City Branch

Address: No. 9 Doan Tran Nghiep, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

ATM locations

No

Unit

Location

Quanity

Thu Dau Mot Town

1

Transaction point

No. 18A, DT 743 Street, Phu Loi Ward

1

2

Transaction point

No. 45, Binh Duong Highway

3

3

Transaction point

9, Doan Tran Nghiep Street

1

4

Transaction point

Binh Duong Post, 324 Binh Duong Highway

1

5

Transaction point

Dai Nam Company, 1 Hamlet, Hiep An

1

6

Transaction point

Hoang Gia Cat Tuong Company, 45 Yersin Street, Hiep Thanh Ward

3

7

Transaction point

Citimart Supermarket, Yersin Street

1

8

Transaction point

Dai Nam Supermarket, 1 Hamlet, Hiep An

4

9

Transaction point

Electricity Service, 3 Cach Mang Thang Tam Street

1

Thuan An District

10

Transaction point

39 Do Huu Vi Street, Lai Thieu Town

1

11

Transaction point

Dong Tham Timber Company, Binh Phuoc B Hamlet, Binh Chuan Commune

1

12

Transaction point

Thai Binh Duong Timber Company, Hoa Lan Hamlet, Thuan Giao Commune

1

13

Transaction point

Green River Wood & Lumber Company, 79/2 DT743 Street, 1 Hamlet, An Phu Commune

1

14

Transaction point

Tran Duc Company, Binh Phuoc A Hamlet, Binh Chuan Commune

1

15

Transaction point

Hung Dinh people’s committee

1

Ben Cat District

16

Transaction point

Vinh Nghia Shoe Company, 14 Highway

2

17

Transaction point

2 Hamlet, Tan Dinh Commune

1

18

Transaction point

Thien Sinh Company, Dong Soi Hamlet

1

19

Transaction point

2 quarter, My Phuoc Town

1

Dau Tieng District

20

Transaction point

2 quarter, Thong Nhat Street

2

Di An District

21

Transaction point

17, 26 Street, Song Than 2 Industrial Park

2

22

Transaction point

23, DT 743 Street, Song Than 2 Industrial Park

1

23

Transaction point

27 Thong Nhat Boulevard, Song Than 2 Industrial Park

3

24

Transaction point

29, DT 743 Street, Song Than 2 Industrial Park

2

25

Transaction point

37 Thong Nhat Boulevard, Song Than 1 Industrial Park

1

26

Transaction point

5A Xuyen A highway, An Binh

1

27

Transaction point

6A Doc Lap Boulevard, Song Than 1 Industrial Park

4

28

Transaction point

8 Doc Lap Boulevard, Song Than 1 Industrial Park

1

29

Transaction point

9/1 Bis, Dong Hamlet, Dong Hoa Commune

1

30

Transaction point

1 Street, Dong An Industrial Park

2

31

Transaction point

2B Street, Dong An Industrial Park

1

32

Transaction point

2 Street, Binh Duong Industrial Park

2

33

Transaction point

Administrative center

2

34

Transaction point

32 plot, 2 Street, Tan Dong Hiep A Industrial Park

2

35

Transaction point

Binh Duong Mart Supermarket, Song Than 1 Industrial Park

1

36

Transaction point

Vinatex, Di An market

1

37

Transaction point

An Binh Trade center Service, 2 Street, An Binh

1

Phu Giao District

38

Transaction point

DT741 Street, Phuoc Vinh town

1

Tan Uyen District

39

Transaction point

61C/1, 3 quarter, Uyen Hung town

1

40

Transaction point

7/4, Khanh Hoa quarter, Tan Phuoc Khanh town

1

41

Transaction point

Return Gold Company, Uyen Hung town

1

42

Transaction point

Shang Shun company, Tan Binh Hamlet, Tan Hiep commune

1

43

Transaction point

Starwood Vietnam company, Uyen Hung town

1


Lượt người xem:  Views:   1396
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information