Useful Information
Thứ 6, Ngày 09/12/2016, 10:12
Export-Import Bank of Vietnam - Eximbank
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2016

1. Binh Duong Branch

Address: 244 Binh Duong Avenue, Phu Hoa Street, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3872 469

Fax: (+84-274) 3872 460

2. Cho Dinh Transaction Counter

Address: 31 Yersin, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3872 468

Fax: (+84-274) 3872 464

3. Di An Transaction Counter

Address: 3/21 Tran Hung Dao Street, Binh Minh 1 Quarter, Di An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3736 968

Fax: (+84-274) 3736 967

4. Lai Thieu Transaction Counter

Address: 544A Nguyen Trai, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274).3636 036

Fax: (+84-274).3636 037

5. My Phuoc Transaction Counter

Address: C4-o6 Zone I DA1-1- Rupby Land Road, My Phuoc Ward, Ben Cat Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3556 245

Fax: (+84-274) 3556 246

6.Tan Phuoc Khanh Transaction Counter

Address: 08 Block E, Tan Phuoc Khanh, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3659001

Fax: (+84-274) 3659003

7. Binh Duong Canary Transaction Counter

Address: Lot G22 Ground Floor, AEON CANARY Building, Binh Duong Avenue, Binh Hoa, Thuan An Town, Binh Duong

Tel: (+84-274) 3872468

Fax: (+84-274) 3872464

 

ATM Locations

No.

ATM locations

Address

Operating hours

     1

Binh Duong Canary Aeon Mall

Canary Complex, Highway 13, Binh Hoa, Thuan An Town, Binh Duong

9am – 10pm

     2

Binh Duong Branch

244 Binh Duong Avenue, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong

24/7

     3

Binh Duong Canary Transaction Counter

Canary Complex, Highway 13, Binh Hoa, Thuan An Town, Binh Duong

9am – 10pm

     4

Di An Transaction Counter

3/21 Tran Hung Dao Street, Di An Town, Binh Duong

24/7

     5

Lai Thieu Transaction Counter

554A Nguyen Trai, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong

24/7

     6

Mỹ Phước Transaction Counter (2)

Lot C4, O6, Rubyland Expert Village, DA-1 St., My Phuoc 2 Industrial Zone, Ben Cat Town, Binh Duong

24/7

     7

Tan Phuoc Khanh Transaction Counter

Apartment 8, Lot E, Tan Phuoc Khanh Commercial Center, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong

24/7

     8

CitiMart Supermarket

215 Yersin, Phu Cuong Street, Thu Dau Mot, Binh Duong

24/7


Lượt người xem:  Views:   780
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information