News
Thứ 5, Ngày 05/11/2020, 09:00
Announcing new administrative procedures issued in the field of civil status
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/11/2020 | Nguyen Trang

​PORTAL - The Provincial People's Committee issues a Decision on the publication of new administrative procedures issued in the field of civil status under the management and settlement scope and functions of the Department of Justice, the settlement competence of the district-level People's Committee and the commune-level People's Committee of Binh Duong province. This Decision takes effect on October 29, 2020.

​Accordingly, there are 32 new administrative procedures issued in the field of civil status under the management and settlement scope and functions of the Department of Justice, the settlement competence of the district-level People's Committee and the commune-level People's Committee of Binh Duong province. At the same time, 31 administrative procedures in the field of civil status, which were issued together with Decision 2505/QD-UBND, dated August 31, 2020 of the Binh Duong provincial People's Committee on the publication of standardized administrative procedures under the management and settlement scope and functions of the Department of Justice, the settlement competence of the district-level People's Committee and the commune-level People's Committee of Binh Duong province, were annulled.

Decision​ 

Lượt người xem:  Views:   52
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News