Provincial Party Commitee
Thứ 6, Ngày 15/01/2021, 16:00
Provincial Party Committee
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/01/2021 | Nguyen Trang

I. STANDING PARTY COMMITTEE

Mr. Tran Van Nam    

Member Of the Party Central Committee, Secretary of Binh Duong Party Committee

Mr. Vo Van Minh 

Standing Deputy Secretary of Provincial Party Committee

Mr. Nguyen Hoang Thao

Deputy Secretary of Provincial Party Committee

II. EXECUTIVE COMMITTEE OF BINH DUONG PARTY TERM XI

NoFull namePosition
1Tran Van NamSecretary of Provincial Party Committee 
2Vo Van Minh Standing Deputy Secretary of Provincial Party Committee
3Nguyen Hoang Thao  Deputy Secretary of Provincial Party Committee
4Vo Van BaMember of Provincial Standing Party Committee, Head of Internal Affairs of Provincial Party Committee
5Pham Van Chanh Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Inspection Committee of Provincial Party Committee
6

 

Mai Hung Dung

Member of Provincial Standing Party Committee, Standing Vice Chairman of Provincial People's Committee
7Ho Quang DiepMember of Provincial Standing Party Committee, Vice Chairman of Provincial People's Council
8Nguyen Van DongMember of Provincial Standing Party Committee, Secretary of Thu Dau Mot Party Committee
9Nguyen Loc Ha Member of Provincial Standing Party Committee, Vice Chairman of Provincial People's Committee
10Truong Thi Bich Hanh Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Propaganda and Training Commission of  Provincial Party Committee
11Nguyen Van LocMember of Provincial Standing Party Committee, Head of Commission for Mass Mobilization of Provincial Party Committee, Chairman of Binh Duong Provincial Fatherland Front's Committee
12Nguyen Hoang MinhMember of Provincial Standing Party Committee, Commander of the provincial Military Command
13Bui Thanh Nhan Member of Provincial Standing Party Committee, Secretary of Di An Party Committee
14Trinh Ngoc QuyenMember of Provincial Standing Party Committee, Director of Provincial Public Security
15Nguyen Minh ThuyMember of Provincial Standing Party Committee, Head of Organization Committee of Provincial Party Committee
16Thai Thanh BinhProvincial Commissioner,  Secretary of Bac Tan Uyen Party Committee, Chairman of Bac Tan Uyen People's Committee
17Pham Van BongProvincial Commissioner, Director of  Agriculture and rural Development Department
18Nguyen Dinh Chuan

Provincial Commissioner, Commissar of the Provincial Military Command

19Nguyen Hong Chuong Provincial Commissioner, Director of Health Department, Principal of Binh Duong Medical College
20Nguyen Van DanhProvincial Commissioner,  Secretary of Tan Uyen Party Committee
21Nguyen Van DutProvincial Commissioner, Vice Director of  Provincial Public Security
22Huynh Tan Dinh

Provincial Commissioner, Secretary of provincial  Party Committee Block of agencies and enterprises

23Nguyen Thi My HangProvincial Commissioner , Secretary of Phu Giao Party Committee
24Nguyen Thi Nhat Hang Provincial Commissioner, Director of Education and Training Department
25Bui Duy HienProvincial Commissioner, Secretary of Ben Cat Party Committee
26Tran Thanh Hoang Provincial Commissioner, Chief Justice of the Provincial People's Court
27Huynh Thi Cam Hong Provincial Commissioner, Secretary of the Party Committee of Dau Tieng Rubber Company Limited.
28Nguyen Thanh KhiemProvincial Commissioner, Secretary of Bau Bang Party Committee, Chairman of Bau Bang People's Council
29Tran Xuan LamProvincial Commissioner, Provincial Chief Inspector
30Tran Thanh LiemProvincial Commissioner, Standing Head of Organization Committee of Provincial Party Committee
31Nguyen Kim LoanProvincial Commissioner, Chairman of the Provincial Confederation of Labor
32Nguyen Van MinhProvincial Commissioner, Director of Home Affairs Department
33Truong Thanh Nga Provincial Commissioner, Chairman of Provincial Women's Union
34Vo Hoang NganProvincial Commissioner, Director of Construction Department
35Pham Trong NhanProvincial Commissioner, Deputy Head of Provincial National Assembly Delegation
36Huynh Thi Thanh Phuong Provincial Commissioner, Secretary of Thuan An Party Committee
37Nguyen Truong Nhat Phuong Provincial Commissioner, Vice Chairwoman of Provincial People's Council
38Ngo Quang SuProvincial Commissioner, Director of Natural Resources and Environment Department
39Bui Minh Thanh Provincial Commissioner, Chief Officer of the Provincial Party Committee
40Le Hong Thong Provincial Commissioner, Head of Inspection Committee of Thu Dau Mot City Party Committee
41Pham Ngoc ThuanProvincial Commissioner, General Director of Becamex IDC Corporation
42Nguyen Thanh Toan Provincial Commissioner, Director of Industry and Trade Department
43Bui Minh Tri Provincial Commissioner, Head of Binh Duong Industrial Zones Authority
44Nguyen Thanh Truc Provincial Commissioner, Vice Chairman of Provincial People's Committee
45Nguyen Chi Trung Provincial Commissioner, Secretary of Dau Tieng District Party Committee
46Nguyen Phuoc TrungProvincial Commissioner, Vice Director of Provincial People's Procuracy
47Mai Ba TruocProvincial Commissioner, Director of Planning and Investment Department
48Ha Van UtProvincial Commissioner, Director of Finance Department
49Nguyen Thi Ngoc XuanProvincial Commissioner, Secretary of the Provincial Youth Union ​III. ADDRESS


Floor 17, Binh Duong Administration Center, Le Loi Road, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong province;

Tel:   (+84-274) 3822705;

Fax:  (+84-274) 3822957;
E-mail :  
vptinhuy@binhduong.gov.vn


Lượt người xem:  Views:   1423
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee