Provincial Party Commitee
Thứ 2, Ngày 12/07/2021, 11:00
Provincial Party Committee
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/07/2021 | Nguyen Trang

I. STANDING PARTY COMMITTEE

Mr. Nguyen Van Loi

Member of the Party Central Committee, Secretary of Provincial Party Committee​

Mr. Vo Van Minh 

Deputy Secretary of Provincial Party Committee

Mr. Nguyen Hoang Thao

Deputy Secretary of Provincial Party Committee

II. EXECUTIVE COMMITTEE OF BINH DUONG PARTY TERM XI

No

Full name

Position

1

Nguyen Van Loi

Member of the Party Central Committee, Secretary of Provincial Party Committee​

2

Vo Van Minh

Standing Deputy Secretary of Provincial Party Committee

3

Nguyen Hoang Thao  

Deputy Secretary of Provincial Party Committee

4

Vo Van Ba

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Internal Affairs of Provincial Party Committee

5

Pham Van Chanh

Member of Provincial Standing Party Committee, Chairman of Provincial People's Council

6

Mai Hung Dung

Member of Provincial Standing Party Committee, Standing Vice Chairman of Provincial People's Committee

7

Ho Quang Diep

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Inspection Committee of Provincial Party Committee

8

Nguyen Van Dong

Member of Provincial Standing Party Committee, Secretary of Thu Dau Mot Party Committee

9

Nguyen Loc Ha

Member of Provincial Standing Party Committee, Vice Chairman of Provincial People's Committee

10

Truong Thi Bich Hanh

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Propaganda and Training Commission of Provincial Party Committee

11

Nguyen Van Loc

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Commission for Mass Mobilization of Provincial Party Committee, Chairman of Binh Duong Provincial Fatherland Front's Committee

12

Nguyen Hoang Minh

Member of Provincial Standing Party Committee, Commander of the provincial Military Command

13

Bui Thanh Nhan

Member of Provincial Standing Party Committee, Secretary of Di An Party Committee

14

Trinh Ngoc Quyen

Member of Provincial Standing Party Committee, Director of Provincial Public Security

15

Nguyen Minh Thuy

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Organization Committee of Provincial Party Committee

16

Thai Thanh Binh

Provincial Commissioner, Secretary of Bac Tan Uyen Party Committee, Chairman of Bac Tan Uyen People's Committee

17

Pham Van Bong

Provincial Commissioner, Director of Agriculture and rural Development Department

18

Nguyen Dinh Chuan

Provincial Commissioner, Commissar of the Provincial Military Command

19

Nguyen Hong Chuong

Provincial Commissioner, Director of Health Department, Principal of Binh Duong Medical College

20

Nguyen Van Danh

Provincial Commissioner, Secretary of Tan Uyen Party Committee

21

Nguyen Van Dut

Provincial Commissioner, Vice Director of Provincial Public Security

22

Huynh Tan Dinh

Provincial Commissioner, Secretary of provincial Party Committee Block of agencies and enterprises

23

Nguyen Thi My Hang

Provincial Commissioner, Secretary of Phu Giao Party Committee

24

Nguyen Thi Nhat Hang

Provincial Commissioner, Director of Education and Training Department

25

Bui Duy Hien

Provincial Commissioner, Secretary of Ben Cat Party Committee

26

Tran Thanh Hoang

Provincial Commissioner, Chief Justice of the Provincial People's Court

27

Huynh Thi Cam Hong

Provincial Commissioner, Secretary of the Party Committee of Dau Tieng Rubber Company Limited.

28

Nguyen Thanh Khiem

Provincial Commissioner, Secretary of Bau Bang Party Committee, Chairman of Bau Bang People's Council ​

29

Tran Thanh Liem

Provincial Commissioner, Standing Head of Organization Committee of Provincial Party Committee

30

Nguyen Kim Loan

Provincial Commissioner, Chairman of the Provincial Confederation of Labor

31

Nguyen Van Minh

Provincial Commissioner, Director of Home Affairs Department

32

Truong Thanh Nga

Provincial Commissioner, Chairman of Provincial Women's Union

33

Vo Hoang Ngan

Provincial Commissioner, Director of Construction Department

34

Pham Trong Nhan

Provincial Commissioner, Deputy Head of Provincial National Assembly Delegation

35

Huynh Thi Thanh Phuong

Provincial Commissioner, Secretary of Thuan An Party Committee

36

Nguyen Truong Nhat Phuong

Provincial Commissioner, Vice Chairwoman of Provincial People's Council

37

Ngo Quang Su

Provincial Commissioner, Director of Natural Resources and Environment Department

38

Bui Minh Thanh

Provincial Commissioner, Chief Officer of the Provincial Party Committee

39

Le Hong Thong

Provincial Commissioner, Head of Inspection Committee of Thu Dau Mot City Party Committee

40

Pham Ngoc Thuan

Provincial Commissioner, General Director of Becamex IDC Corporation

41

Nguyen Thanh Toan

Provincial Commissioner, Director of Industry and Trade Department

42

Bui Minh Tri

Provincial Commissioner, Head of Binh Duong Industrial Zones Authority

43

Nguyen Chi Trung

Provincial Commissioner, Secretary of Dau Tieng District Party Committee

44

Nguyen Phuoc Trung

Provincial Commissioner, Vice Director of Provincial People's Procuracy

45

Mai Ba Truoc

Provincial Commissioner, Director of Planning and Investment Department

46

Ha Van Ut

Provincial Commissioner, Director of Finance Department

47

Nguyen Thi Ngoc Xuan

Provincial Commissioner, Secretary of the Provincial Youth Union ​​


III. ADDRESS


Floor 17, Binh Duong Administration Center, Le Loi Road, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong province;

Tel:   (+84-274) 3822705;

Fax:  (+84-274) 3822957;
E-mail :  
vptinhuy@binhduong.gov.vn


Lượt người xem:  Views:   1483
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee