Provincial Party Commitee
Thứ 4, Ngày 25/09/2019, 16:00
Provincial Party Committee
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2019

I. STANDING PARTY COMMITTEE

Mr. Tran Van Nam    

Member Of The Party Central Committee, Secretary of Binh Duong Party Committee

Mr. Nguyen Hoang Thao

Permanent Deputy Secretary of Provincial Party Committee

Mr. Tran Thanh Liem 

Deputy Secretary of Provincial Party Committee, Chairman of Provincial People's Committee


II. EXECUTIVE COMMITTEE OF BINH DUONG PARTY TERM X

No

Full name

Position

1

Tran Van Nam

Secretary of Provincial Party Committee 

2

Nguyen Hoang Thao

Permanent Deputy Secretary of Provincial Party Committee

3

Tran Thanh Liem 

Deputy Secretary of Provincial Party Committee, Chairman of Provincial People’s Committee

4

Vo Van Ba

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Internal Affairs of  Provincial Party Committee

5

Nguyen Hoang Chau

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Inspection Committee of Provincial Party Committee

6

Ho Quang Diep

Member of Provincial Standing Party Committee, Vice Chairwoman of Provincial People's Council

7

Mai Hung Dung

Member of Provincial Standing Party Committee, Permanent Vice Chairman of Provincial People’s Commitee

8

Nguyen Van Dong

Member of Provincial Standing Party Committee, Secretary of Thu Dau Mot Party Committee

9

Nguyen Van Loc

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Commission for Mass Mobilization of Provincial Party Committee, Chairman of Binh Duong Provincial Fatherland Front's Committee

10

Vo Van Minh

Member of Provincial Standing Party Committee, Chairman of the provincial People's Council

11

Nguyen Hoang Minh

Member of Provincial Standing Party Committee, Commander of the provincial military command

12

Le Huu Phuoc

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Propaganda Committee of  Provincial Party Committee

13

Nguyen Minh Thuy

Member of Provincial Standing Party Committee, Head of Organization Committee of Provincial Party Committee

14

Thai Thanh Binh

Member of Provincial Party Committee, Deputy Secretary of Bac Tan Uyen Party Committee, Chairman of Bac Tan Uyen People’s Committee

15

Pham Van Bong

Member of Provincial Party Committee, Director of  Agriculture and rural Development Department

16

Pham Van Chanh

Member of Provincial Party Committee, Secretary of Phu Giao Party Committee

17

Mai Van Dung

Member of Provincial Party Committee, Chief of Provincial People's Procuracy

18

Nguyen Van Danh

Member of Provincial Party Committee, Secretary of Tan Uyen Party Committee

19

Nguyen Van Dut

Member of Provincial Party Committee, Vice Director of  Provincial Public Security

20

Nguyen Loc Ha

Member of Provincial Party Committee, Deputy Secretary of Thu Dau Mot Party Committee, Chairman of Thu Dau Mot People’s Committee

21

Nguyen Thi My Hang

Member of Provincial Party Committee, Permanent Vice Chairwoman of Inspection Committee of Provincial Party Committee

22

Bui Duy Hien

Member of Provincial Party Committee, Secretary of Ben Cat Party Committee, Chairman of  Ben Cat People’s Committee

23

Lam Van Hoa

Member of Provincial Party Committee, Deputy Director of Commission for Mass Mobilization of Provincial Party Committee

24

Nguyen Thi Thu Hong

Member of Provincial Party Committee, Chairwoman of Provincial Women' Union

25

Dang Minh Hung

Member of Provincial Party Committee, Vice Chairman of Provincial People's Committee

26

Le Thanh Hung

Member of Provincial Party Committee, Director General of Dau Tieng Rubber One Member Co., Ltd.

27

Truong Thi Bich Hanh

Member of Provincial Party Committee, President of Labor Union

28

Luc Duy Lac

Member of Provincial Party Committee, Director of Health Department

29

Tran Thanh Liem

Member of Provincial Party Committee, Pemanent Deputy Secretary of Bau Bang Party Committee

30

Tran Ba Luan

Member of Provincial Party Committee, Director of Transport Department

31

Nguyen Thi Tuyet Mai

Member of Provincial Party Committee, Provincial Chief Inspector

32

Nguyen Van Minh

Member of Provincial Party Committee, Permanent Deputy Chief  of Organization Committee of  Provincial Party Committee, Director Department of Home Affairs

33

Nguyen Trong Nghia

 Member of Provincial Party Committee, Vice Director of Provincial Public Security

34

Bui Thanh Nhan

Member of Provincial Party Committee, Secretary of Di An Party Committee

35

Pham Trong Nhan

Member of Provincial Party Committee, Deputy Head of Provicial National Assembly delegation

36

Vo Hoang Ngan

Member of Provincial Party Committee, Director of Construction

37

Nguyen Thi Kim Oanh

Member of Provincial Party Committee, Vice Chairwoman of Provincial People's Council

38

Nguyen Hong Sang

Member of Provincial Party Committee, Director of Education and Training Department

39

Do Thanh Tam

Member of Provincial Party Committee, Secretary of Thuan An Party Committee

40

Nguyen Thanh Truc

Member of Provincial Party Committee, Vice Chairman of Provincial People’s Committee, Director of Planning and Investment Department

41

Nguyen Chi Trung

Member of Provincial Party Committee, Pemanent Vice Head of Organization Committee of Provincial Party Committee

42

Nguyen Thi Ngoc Xuan

Member of Provincial Party Committee, Secretary of Binh Duong  Provincial of Ho Chi Minh Communist Youth UnionIII. ADDRESS


Floor 17, Binh Duong Administration Center, Le Loi Road, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong province;

Tel:   (+84-274) 3822705;

Fax:  (+84-274) 3822957;
E-mail :  
vptinhuy@binhduong.gov.vn


Lượt người xem:  Views:   1135
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee