Provincial Party Commitee
Thứ 3, Ngày 13/09/2016, 16:00
Bac Tan Uyen District
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/09/2016

BAC TAN UYEN PEOPLE'S COMMITTEE  

- Mr. Thai Thanh Binh 

Position: Chairman of Bac Tan Uyen People's Committee;

Email     : binhtt.btu@binhduong.gov.vn 

- Mrs. Nguyen Ngoc Thuy 

Position: Vice Chairwoman of Bac Tan Uyen People's Committee; 

Email     : thuynn.btu@binhduong.gov.vn

- Mr. Tran Van Phuong 

Position:Vice Chairman of Bac Tan Uyen People's Committee; 

Email: phuongtv.btu@binhduong.gov.vn

ADDRESS

Hamlet 02, Tan Thanh town, Bac Tan Uyen district; 

Tel:                       (+84-274). 3 683 125;

Fax:                      (+84-274). 3 683 100; 

Email :                  vpubbactanuyen@binhduong.gov.vn 

  - Area : 40,087.67 hectares, population : 58,439 people;

 - Administrative units: 

   + 10 communes:  Hieu Liem, Tan Lap, Binh My, Tan Binh, Dat Cuoc, Tan Thanh, Thuong Tan, Tan Dinh, Lac An and Tan My.

 Geographic location: adjacent to Dong Nai province in the East, to Tan Uyen town and Bau Bang district in the West, to Tan Uyen town in the South, to Phu Giao district in the North.   

  (Pursuant to the Resolution No. 136/NQ-CP dated December 29th, 2013 of Government and Decision No. 352/QD-UBND dated February 13th, 2014 of Binh Duong People's Committee)

Lượt người xem:  Views:   2417
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee