Provincial Party Commitee
Thứ 5, Ngày 07/07/2016, 10:00
Binh Duong Industrial Zones Authority
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/07/2016

LEADERSHIP

    

Bui Minh Tri – Director

  Telephone                      : (+84-274). 3820.095, 0903.918.795;

  Email                             : tribm@binhduong.gov.vn

 

Nguyen Thanh Trung – Deputy Director

  Telephone                    : (+84-274). 3848.426

  Email                             : trungnt@binhduong.gov.vn.

 

Nguyen Thanh Nhan – Deputy Director

  Telephone                      : (+84-274). 3829.398, 0913.785.820;

  Email                             : nhannt@binhduong.gov.vn


DIVISIONS

 

1. Secretariat                                                        : (+84-274). 3831.215, (+84-274). 3837.027;  

 - Fax                                                          : (+84-274). 3823.984;

 - Email                                                       : bqlkcn@binhduong.gov.vn

2. Investment Management                         : (+84-274). 3848.224

3. Planning – Construction Management    : (+84-274). 3820.093

4. Corporate and Environment Management       : (+84-274). 3848.223

5. Labor Management                                 : (+84-274).3827.840, (+84-274).3820.092

6. Inspectorate                                            : (+84-274). 3837.027

7. Representative number 1                        : (+84-274). 3742.034

8. Representative number 2                        : (+84-274). 3558.407

9. Representative number 3                        : (+84-274). 3653.644

10. Representative number 4                      : (+84-274). 3579.099.

 

INFERIOR ESTABLISHMENT

 

Binh Duong Industrial Vocational Junior College

Telephone: (+84-274). 3737.289;

Fax           :  (+84-274). 3732.590

Email        : .vntruongtcnkcnbd@yahoo.com


ADDRESS

5th floor Building A Integrated Administration Center, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Phone:  (+84-274)  3831.215/(+84-274) 3837.027
Fax: (+84-274) 3823.984
Email: bqlkcn@binhduong.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   1427
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee