Provincial Party Commitee
Thứ 6, Ngày 06/07/2018, 18:00
BAU BANG DISTRICT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/07/2018

BAU BANG PEOPLE'S COMMITTEE 

- Mr. Le Khac Tri 

Position: Chairman of  Bau Bang People's Committee;

Email: trilk@binhduong.gov.vn

- Mr. Vo Thanh Giau

Position: Vice Chairman of  Bau Bang People's Committee;

Email: giauvt.bb@binhduong.gov.vn

- Mr. Nguyen Van Thuong

Position: Vice Chairman of  Bau Bang People's Committee;

Email: thuongnv@binhduong.gov.vn


ADDRESS

NC Bau Bang Urban Area, Lai Uyen town, Bau Bang District, Binh Duong province; 

Tel:                              (+84-274)​. 3 516 512; 

Email:                                       vpubbaubang@binhduong.gov.vn  

- Area : 339,15.69 hectares, population: 82.024 persons;  

- Geographic location: Adjacent to Phu Giao district in the East, to Dau Tieng district in the West, to Ben Cat town in the South, to Binh Phuoc province in the North;

- Administrative units:

07 communes: Tru Van Tho, Cay Truong, Long Nguyen, Lai Hung, Lai Uyen, Hung Hoa, Tan Hung. 

 (Pursuant to the Resolution No. 136/NQ-CP dated December 29th, 2013 of Government and Decision No. 352/QD-UBND dated February 13th, 2014 of Binh Duong People's Committee)

 

Lượt người xem:  Views:   2375
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee