Provincial Party Commitee
Thứ 4, Ngày 29/03/2017, 11:37
Thu Dau Mot City
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/03/2017

PEOPLE'S COMMITTEE OF THU DAU MOT CITY                                                                   

- Mrs. Nguyen Thu Cuc

Position: Chairwoman of Thu Dau Mot City People's Committee;

- Mr. Vo Chi Thanh  

Position: Vice Chairman of Thu Dau Mot City People's Committee (in charge of Economics Division);

- Mr.  Tran Si Nam 

Position: Vice Chairman of Thu Dau Mot City People's Committee (in charge of Urban Division); 

- Mr.  Le Bao Lam 

Position: Vice Chairman of Thu Dau Mot City People's Committee (in charge of Social and Cultural Division)​;


ADDRESS

No. 01, Quang Trung street, Phu Cuong Ward,  Thu Dau Mot City;

Tel:                         (+84-274)3 822 629; 

Fax:                       (+84-274)3 822 629; 

Website:                http://thudaumot.binhduong.gov.vn

Email:                          vpubtdm@binhduong.gov.vn

​  

- Being the capital of Binh Duong province, Thu Dau Mot City developes its economy, society, contributing to the growth of Binh Duong province.

- Area: 118.67km2, population: 264,642 people, density : 2,230 people/ km2 (according to Binh Duong annual statistics book of 2012);

- Thu Dau Mot City comprises of 14 wards: Hiep Thanh, Phu Loi, Phu Cuong, Phu Hoa, Phu Tho, Chanh Nghia, Đinh Hoa, Phu My, Hiep An, Phu Tan, Hoa Phu, Tuong Binh Hiep, Tan An,  Chanh My.

Thu Dau Mot City is the second class urban in the Southern Key economic region. With the convenient traffic to districts of the province and other localities of Viet Nam crossed by National High Way No.13, No. 1, near Ho Chi Minh City (30 km).

(Pursuant the Resolution No. Tải về 136/NQ-CP dated December 29th, 2013 of the Government, Decison No. 1120/QD-TTg dated February 13th, 2014 of Binh Duong People's Committee)

Lượt người xem:  Views:   3580
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee