Provincial Party Commitee
Thứ 3, Ngày 23/12/2008, 11:32
Dau Tieng District
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/12/2008

DAU TIENG PEOPL'S COMMITTEE 

- Mr. Nguyen Manh Hong 

Position: Chairman of Dau Tieng People's Committee;

Email: hongnm@binhduong.gov.vn   

- Mr. Nguyen Cong Danh

Position: Vice Chairman of Dau Tieng People's Committee;

Email: @binhduong.gov.vn   

  - Mrs. Nguyen Thi Anh Tuyet 

Position: Vice Chairwoman of Dau Tieng People's Committee;

Email:  tuyetnta.dt@binhduong.gov.vn

ADDRESS             

Quarter 4B, Dau Tieng Townlet, Dau Tieng district, Binh Duong province; 

- Tel:                      (+84-274) 3 561.101; 

- Fax:                     (+84-274)​ 3 561.251;  

- Email:                                      vpubdautieng@binhduong.gov.vn

 - Area : 721.39km2, population : 115,780 people; density : 160 persons/km2 (according to Binh Duong annual statistics book of 2012);

 - Administrative units: 

            + 11 communes:  Minh Hoa, Minh Thanh, Minh Tan, Dinh An, Long Hoa, Dinh Thanh, Dinh  Hiep, An Lap, Long Tan, Thanh An, Thanh Tuyen;

            +  01 townlet: Dau Tieng

Lượt người xem:  Views:   2640
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee