Provincial Party Commitee
Thứ 3, Ngày 23/12/2008, 10:08
Department of Agriculture and Rural Development
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/12/2008

LEADERSHIP

 

(Mr.) Pham Van Bong

Position: Director

Email: bongpv@binhduong.gov.vn

 

(Mr.) Le Thanh Tam

Position: Deputy Director

Email: tamlt@binhduong.gov.vn

 

(Mr.) Le Canh Dan

Position: Deputy Director

Email: danlc@binhduong.gov.vn

 

(Mr.) Ho Truc Thanh

Position: Deputy Director

Email: thanhht@binhduong.gov.vn


DIVISIONS


Department Secretariat:  (+84-274) 3897.399
Department Inspectorate:  (+84-274) 3826.788
Division of Rural Development Policies:  (+84-274) 3828.400
Division of Planning:  (+84-274) 3826.997
Division of Technology:   (+84-274) 3824.186
Division of Computers:  (+84-274) 3824.861, 3840.138

 

ADDRESS

Floor 3 – Tower A, Provincial Building of Administrative Center, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province; 
Telephone: (+84-274) 3897.399;  

Fax           : (+84-274) 3829.422; 

Email        : sonnptnt@binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   1202
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee