Provincial Party Commitee
Thứ 2, Ngày 22/12/2008, 05:51
Department of Transport
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2008

LEADERSHIP      


Mr.
Tran Ba Luan
Position: Director
Email:
 luantb@binhduong.gov.vn

 
Mr.
Nguyen Huu Tuan
Position: Deputy Director
Email:
 tuannh@binhduong.gov.vn

   

Mr. Vuong The Hung     

Position: Deputy Director
Email:
 hungvt@binhduong.gov.vn

 

Mr. Nguyen Chi Hieu    

Position: Deputy Director
Email: 
hieunc@binhduong.gov.vn

 

 

DIVISIONS AND CENTERS

 

* Hotline - 0913951789 (Mr.) Nguyen Huu Tuan -       Deputy Director)

                - 0913 661 133 (Mr.) Nguyen Do Vu – Action Inspectorate Commissioner of Department of Transportation

* Department Secretariat                                               :  (+84-274) 3822.366, 3.828.002 
* Division of Planning and Finance                      : (+84-274) 3.829.986
  

* Division of Road and Waterway Vehicle Management: (+84-274) 3.828.005
  

* Division of Traffic Infrastructure Management : (+84-274) 3.828.003
 

* Division of Transportation Management          : (+84-274) 3.811.734

* Division of Driver Testing and Training Management: (+84-274) 3.828.004

* Division of Traffic Safety                                  :  (+84-274) 3.835.434    

* Traffic Inspectorate                                           :  (+84-274) 3.823.591 
* Traffic Project Management Board                             : (+84-274) 3.824.300, 3.835.836
 

* Center of Driver Licensing and Training: 0274. 3.811.643

* Center of Public Passenger Transportation Management: (+84-274) 3.813.989 
* Binh Duong Provincial Passenger Transportation Station: (+84-274) 3.822.057
 

* Center of Motor Vehicle Registry 61.01S                   : (+84-274) 3.825.778
 
* Traffic Construction Repair Management                   : (+84-274) 3.822.043

* Ba Lua Port                                                       :  (+84-274) 3.826.838

 

ADDRESS

 

Floor 12A, Tower A, Provincial Building of Administrative Center, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province;
Telephone:  (+84-274) 3 911 944;
Fax           : (+84-274) 3 822 366; 
Email       :
 sogtvt@binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   1257
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee