Provincial Party Commitee
Thứ 2, Ngày 22/12/2008, 05:51
Department of Information and Communications
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2008

Leadership


(Mr.) Lai Xuan Thanh

Position: Director

Email: thanhlx@binhduong.gov.vn

 

(Mr.) Le Van Khanh

Position: Deputy Director

Email: khanhlv@binhduong.gov.vn

 

(Mr.) Nguyen Van Khanh

Position: Deputy Director

Email: khanhnv@binhduong.gov.vn

(Ms.) Pham Thuy Ngoc Ha
Position: Deputy Director
Email: 
haptn@binhduong.gov.vn


Divisions and Centers:

Department Secretariat                               :  (+84-274) 3.842.999 - 3.842.304
Department Inspectorate                                      :  (+84-274) 3.842.304
Division of Press and Publication               :  (+84-274) 6.295.695
Division of Information Technology          :  (+84-274) 3.842.301
Division of Postal and Telecommunication          :  (+84-274) 3.856.789
Center of Information Technology and Communication:  (+84-274) 3.897.559
Center of Electronic Information                :  (+84-274) 3.856.856

 

ADDRESS

   

Floor 14 – Tower A, Binh Duong Provincial Building of Administrative Center;
Telephone: (+84-274) 3 842 999; 
Fax           : (+84-274) 3 842 300;

Email        : sotttt@binhduong.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   1190
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee