Provincial Party Commitee
Thứ 2, Ngày 22/12/2008, 05:51
Department of Science and Technology
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2008

LEADERSHIP

 

(Mr.) Nguyen Quoc Cuong

Position: Director

Email: cuongnq@binhduong.gov.vn


(Mr.) Nguyen Minh Chau

Position: Deputy Director

Email: chaunm@binhduong.gov.vn

 

(Mr.) Nguyen Binh Phuoc

Position: Deputy Director

Email: phuocnb@binhduong.gov.vn


DIVISIONS AND CENTERS

 

Secretariat                                                  : (+84-274) 3.822.924;

Division of Planning and Finance               : (+84-274) 3.838.356;

Division of Science Management                : (+84-274) 3.825.533;
Division of Basic Science and Technology Management; 

Division of Intellectual Property Management: (+84-274) 3.898.252;

Division of Managing Radiation and Nuclear Technology: (+84-274) 3.898.253;  

Department Inspectorate                                      :  (+84-274) 3.827.578;

Division of Standards, Metrology and Quality: (+84-274) 3.833.241;

Center of Science and Technology Advancement Application:  (+84-274) 3.820.372;

Center of Computer and Science&Technology Information

  

ADDRESS

 

Floor 11 – Tower A, Provincial Building of Administrative Center;
Telephone: (+84-274) 3.822.924;  
Fax          : (+84-274) 3.824.421; 
Email       : sokhcn@binhduong.gov.vn 

Lượt người xem:  Views:   1016
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee