Provincial Party Commitee
Thứ 2, Ngày 22/12/2008, 05:50
Department of Finance
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2008

LEADERSHIP

 

(Mr.) Ha Van Ut

Position: Director

Email: uthv@binhduong.gov.vn


(Mr.) Nguyen Ngoc Huan

Position: Deputy Director

Email: huannn@binhduong.gov.vn

 

(Ms.) Le Thi Thanh Thuy

Position: Deputy Director

Email: thuyltt@binhduong.gov.vn

 


DIVISIONS AND BOARDS


Department Secretariat                     :  (+84-274) 3.822.245, 3.822.746, 3.858.277

Division of Investments                    :  (+84-274)3.831.747

Division of Budget                                     :  (+84-274) 3.822.940, 3.831.274

Commune and District Level Division of Budget:  (+84-274) 3.822.241
Division of Finance, Profession and Administration:  (+84-274) 3.822.013

Board of Pricing – Public Properties and Assets:  (+84-274) 3.822.476, 3.822.410

Financial Inspectorate                       : (+84-274) 3.824.249

Division of Corporate Finance                   : (+84-274) 3.826.006, Fax: (+84-274) 3.826.666

 

 

ADDRESS

 

Floor 2 – Tower A, Provincial Building of Administrative Center, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province;

Telephone: (+84-274) 3.822.049;

Fax          : (+84-274)​ 3.829.423; 
Email       : sotc@binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   989
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee