Provincial Party Commitee
Thứ 4, Ngày 13/01/2021, 05:50
Department of Natural Resources and Environment
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/01/2021

LEADERSHIP


(Mr.) Ngo Quang Su

Position: Director

Email: sunq@binhduong.gov.vn


(Mr.) Pham Xuan Ngoc

Position: Deputy Director

Email: ngocpx@binhduong.gov.vn


(Mrs.) Nguyen Ngoc Thuy

Position: Deputy Director

Email: thuynn@binhduong.gov.vn

INFERIOR DIVISIONS AND UNITS


Department Secretariat:  (+84-274) 3.822.252

Department Inspectorate:   (+84-274) 3.834.970

Division of Water and Mineral Resources and Hydrometeorology:  (+84-274) 3.822.958

Division of Land Management                                       :   (+84-274) 3.827.198, 3.827.204

Division of Environment Protection                    :  (+84-274) 3.834.766

Environment Protection Fund                              :  (+84-274) 3.834.769

Binh Duong Center of Surveillance – Technology of Natural Resources and Environment: (+84-274) 3.824.753

Center of IT Technology and Archiving of Natural Resources and Environment:  (+84-274) 3.834.760, 3.834.761

Binh Duong Provincial Land Registry                           :  (+84-274) 3.828.033

Binh Duong Provincial Center of Land Fund Development: (+84-274) 3.848.822

 

ADDRESS

Floor 9 – Tower A, Administrative Center Building;
Telephone: (+84-274) 3.828.035, 822.252; 
Fax          : (+84-274) 3.822252; 
Email       : sotnmt@binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   2406
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee