Provincial Party Commitee
Thứ 2, Ngày 22/12/2008, 05:49
Department of Planning and Investment
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2008

LEADERSHIP

 

(Mr.) Nguyen Thanh Truc

Position: Director

Email: trucnt@binhduong.gov.vn

         

(Mr.) Phu Huu Minh

Position: Deputy Director

Email: minhph@binhduong.gov.vn

 

(Mr.) Mai Ba Truoc

Position: Deputy Director

Email:truocmb@binhduong.gov.vn

 

DIVISIONS:

 

Department Secretariat

Division of Foreign Trade Cooperation      

Division of Professional Economic Development

Division of Planning, Culture and Society

Division of Business Registration

 Division of General Economic Planning

 Division of Legal Legislation

 Division of Inspection

 

ADDRESS

 

Floor 4 – Tower A, Provincial Building of Administrative Center, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

  

Telephone  : (+84-274) 3822.926;

Fax             : (+84-274) 3825.194, 3824.817;

Email          : sokhdt@binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   1486
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee