Provincial Party Commitee
Thứ 2, Ngày 22/12/2008, 05:47
Department of Culture, Sports and Tourism
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2008

LEADERSHIP

   

(Mr.) Nguyen Khoa Hai

Position: Director

Email: haink@binhduong.gov.vn


(Mr.) Nguyen Thanh Phong

Position: Deputy Director

Email:


(Mr.) Le Van Thai

Position: Deputy Director

Email:


(Mr.) Nguyen Phu Yen

Position: Deputy Director

Email: yennp@binhduong.gov.vn

 

DIVISIONS

 

Department Secretariat                                        : (+84-274) 3.822.403; 
Division of Cultural and Family Life Construction       : (+84-274) 3.822.937;
 

Division of Sports Profession                              : (+84-274) 3.825.227;
 

Division of Tourism Management                        : (+84-274) 3.835.045;

Division of Planning – Finance                                      : (+84-274) 3.823.513;

Department Inspectorate                                               : (+84-274) 3.821.658; 
Division of Staff Management                             : (+84-274) 3.811.419;
  

Division of Cultural Affairs                                 : (+84-274) 3.822.937; 
Board of Project Management                              : (+84-274) 3.823.513.

 

ADDRESS

Floor 12B – Tower A, Provincial Building of Administrative Center, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Telephone: (+84-274) 3.822.403; 
Fax          : (+84-274) 3.832.801;

Email: sovhttdl@binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   1097
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee