Provincial Party Commitee
Thứ 2, Ngày 22/12/2008, 05:45
Department of Education and Training
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2008

LEADERSHIP


(Ms.) Nguyen Hong Sang
Position: Director
Email:
 sangnh@binhduong.gov.vn

 

(Mr.) Nguyen Van Phong
Position: Deputy Director
Email:
 phongnv@binhduong.gov.vn

(Ms.)
Nguyen Phuong Dung

Position: Deputy Director

Email: dungnp@binhduong.gov.vn

 

DIVISIONS


1. Secretariat                          

- Telephone              : (+84-274) 3.822.375;

- E-mail          : sogddt@sgdbinhduong.edu.vn, vanphong@sgdbinhduong.edu.vn

 

2. Inspectorate

- Telephone              : (+84-274) 3.824.447;

- E-mail                    : thanhtra@sgdbinhduong.edu.vn

 

3. Division of Preschool Education

Telephone              :(+84-274) 3.825.789;

- E-mail                    :gdmn@sgdbinhduong.edu.vn;

- Website                 : http://sgdbinhduong.edu.vn/gdmn.

 

4. Division of Elementary School Education

- Telephone              : (+84-274) 3.821.236;

- E-mail                    : gdth@sgdbinhduong.edu.vn;

 -Website                 : http://sgdbinhduong.edu.vn/gdth

 

 5. Division of High School Education

- Telephone              : (+84-274) 3.824.448;

- E-mail                     : gdtrh@sgdbinhduong.edu.vn;

- Website                  :http://sgdbinhduong.edu.vn/gdtrh

 

 6. Division of Continual Education

- Telephone               :(+84-274) 3.840.306;

- E-mail                     : gdtx@sgdbinhduong.edu.vn;

- Website                  : http://sgdbinhduong.edu.vn/gdtx

 

7. Division of Professional University Education

- Telephone              : (+84-274) 3.825.791;

- E-mail                    : gdcn-dh@sgdbinhduong.edu.vn;

- Website                 : http://sgdbinhduong.edu.vn/gddh-cn

 

8. Division of Student Affairs

Telephone              : (+84-274) 3.837.809;

- E-mail                    : cthssv@sgdbinhduong.edu.vn;

- Website                 : http://sgdbinhduong.edu.vn/cthssv

 

9. Division of Testing and Education Quality Management

- Telephone              : (+84-274) 3.821.921;

- E-mail                    : kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn;

- Website                 : http://sgdbinhduong.edu.vn/kt-qlclgd

 

10. Division of Library, Equipment and Information Technology

- Telephone               : (+84-274) 3.898.644;

- E-mail                     : tvtb-cntt@sgdbinhduong.edu.vn

 

 11. Division of Senior Staff Management

- Telephone               : (+84-274) 3.825.790;

- E-mail                     : tccb@sgdbinhduong.edu.vn

 

12. Division of Planning and Finance

- Telephone               : (+84-274)  3.824.446;

- E-mail                      : khtc@sgdbinhduong.edu.vn

 

ADDRESS

 

Floor 10,  Tower A, Provincial Building of Administrative Center, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province;  
Telephone:
 (+84-274) 3 825 793; 
Email       :
 sogddt@binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   1462
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Tag

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Provincial Party Commitee