News
Thứ 5, Ngày 25/03/2010, 02:55
Grand Opening The first Binh Duong Education and Training Festival – 2010
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2010
BEGIC - Mar 25, Binh Duong Education and Training Department opened The first Binh Duong Education and Training Festival. The festival included the teaching equipments exhibition, the fair for books and teaching equipments and careers consultant for students.
 
 
The first Education and Training Festival had 22 kiosks, among them 7 kiosks from the Education and Training Divisions of towns and districts for exhibiting the self-done teaching equipments used from kindergarten to high school ; 15 kiosks from high schools, colleges, universities and companies for introducing books, teaching tools and giving careers consultant in choosing school and faculty for students.
 
 
Hoang Pham
Lượt người xem:  Views:   677
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News