Useful Information
Thứ 2, Ngày 15/11/2010, 02:41
Dong A Bank
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/11/2010

1. DongA Bank - Binh Duong

Address: 15 Dinh Bo Linh, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Tel: (0650) 3859 447

Fax: (0650) 3859 448

2. DongA Bank - Binh Duong Avenue

Address: 257 Binh Duong Avenue, Phu Tho Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Tel: (0650) 3813 461

Fax: (0650) 3813 460

3. DongA Bank - Thuan An

Address: 24A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong

Tel: (0650) 3717 575

Fax: (0650) 3717 574

4. DongA Bank – Song Than

Address: Kios 4-5 Doc Lap Boulevard, Song Than 1, Di An Town, Binh Duong

Tel: (0650) 3737 180

Fax: (0650) 3737 181

ATM locations

No


Unit

Location

Thu Dau Mot Town

1

Dong A Bank – Binh Duong branch.

15 Dinh Bo Linh Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot Town

2

Binh Duong Province Group.

DT 743 Street, 5 Quarter, Phu Hoa Ward

3

Binh Duong Labour League

499 Yersin Street, Phu Cuong Ward

4

Binh Duong Electric power

3 August Revolution Street, Chanh Nghia Ward

5

Binh Hoa People’s Committee

4 Hamlet, Binh Hoa Ward, Thu Dau Mot Town

6

Binh Duong Shopping center

Dinh Bo Linh Street, Thu Dau Mot Town

7

Dong A Bank – Binh Duong branch.

15 Dinh Bo Linh Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot Town

8

Dong A Bank –Transaction Office Binh Duong Boulevard

257, Binh Duong Boulevard, Phu Tho Ward, Thu Dau Mot Town

9

Phu Hoa People’s Committee

8 Quarter, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot Town

10

Phu Tho People’s Committee

Phu Van Crossroads, Le Hong Phong Street, Phu Tho Ward, Thu Dau Mot Town

11

Dai Nam Tourist area

Dai Nam Joint-stock company, Hiep An Commune, Thu Dau Mot Town

12

Binh Duong Library

622 Binh Duong Boulevard, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot Town

13

Binh Duong People’s Committee

1 Quang Trung Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot Town

Thuan An District

14

ESQUEL Company

9, 5 Street, Viet Nam-Singapore Industrial park

15

 SAI GON FURNITURE

36/2, 1B Hamlet, An Phu Commune

16

Minh Sang Shopping center

Binh Duong Boulevard, Thuan Giao Commune

17

Binh Hoa People’s Committee

Binh Duc Hamlet, Binh Hoa Commune, Thuan An District

18

Thuan An District party committee

Tua 18, Thuan An District party committee, Lái Liêu Town, Thuận An District

19

Viet Nam Singapore Vocational College

Thuan Giao Commune, Thuan An District

20

Minh Duong Company

1B Hamlet, An Phu Commune, Thuan An District

21

Truong Thanh Timber Company

Binh Chuan Commune, Thuan An District

22

Dong A Bank – Thuan An branch.

24A Nguyen Van Tiet, Lai Thieu Town, Thuan An District

23

Binh Duong Kinh Do Corporation

9 Street, Viet Nam-Singapore Industrial park, Lai Thieu Town, Thuan An District

24

Binh Chuan People’s Committee

743 Thu Khoa Huan Street, Binh Chuan Commune, Thuan An District

25

Trinh Hoai Duc Senior high school

DT 745 Street, An Thanh Town, Thuan An District

26

Tran Quoc Toan Junior high school

DT 745 Street, Traffic-circle of Thuan An People’s Committee, Thuan An District

27

Tran Van On Senior high school

Thuan Giao Commune, Thuan an District

28

Binh Nham People’s Committee

DT 745 Street, Binh Nham Commune, Thuan An District

29

FOSTER  Company 1 VSIP 1 Industrial park

6 Street, Viet Nam – Singapore Industrial park, Thuan An District

Ben Cat District

30

My Phuoc Post

My phuoc 1 Industrial park, Ben Cat District

31

NICE Company

My phuoc 1 Industrial park, Ben Cat District

32

FOSTER 2 Company- VSIP 2 Industrial park

Ben Cat District

33

Ben Cat People’s Committee

2 Quarter, My Phuoc Town, Ben Cat District

34

My Phuoc 3 Post

ND8 Street, Ben Cat District

Dĩ An District

35

Song Than Industrial park

27 Thong Nhat Boulevard, Song Than 2 Industrial park

36

YAZAKI Company

Di An Town

37

Dong A Bank –Song Than Transaction Office

 Kiosque 4-5, Doc Lap Boulevard, Di An District

38

ORANGE FASHION Company

52/4 DT 743 Street, Tan Dong Hiep Commune

39

CHUTEX Company

Song Than Industrial park, Di an District

40

Di An Post Branch

Di An Post Branch, Di an Administrative Region, Di an District

41

Nguyen An Ninh Street

Nguyen An Ninh Street, Di An Town, Di An District

42

Dong Hoa People’s Committee

Cay Lon Cross-road, Dong Hoa Commune, Di An District

Tan Uyen District

43

Tan Phuoc Khanh People’s Committee

Tan Phuoc Khanh Town

44

OMEXEY Company

Ong Dong Hamlet, Tan Hiep Commune

45

Nam Tan Uyen Industrial park

4 Hamlet, Khanh Binh Commune, Tan Uyen District

46

FOSTER Electronic Company, VSIP 2 Industrial park

5 Street, VSIP 2 Industrial park, Binh Duong Industrial - Service and Residential Complex, Tan Uyen District

47

Truong Thanh 2 Timber Company

DT747 Street, Uyen Hung Town, Tan Uyen District


Lượt người xem:  Views:   544
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information