Useful Information
Thứ 4, Ngày 27/06/2012, 10:05
Binh Duong Schools
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/06/2012
  1. Binh Duong School of Fine Art
Address: 29 Bach Dang street, Phu Cuong ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 650 3 822 140.
 
 
 
  1. Binh Duong School of Culture - Art and Tourism
Address: 04 Huynh Van Nghe street, Phu Loi ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 650 3 823 340.
Website: binhduongact.edu.vn.
 
 
 
  1. Binh Duong Vocational School
Address: 100 Hoang Hoa Tham street, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 650 3 822 417.  Fax: (+84) 650 3 872 127
 
 
 
  1. Binh Duong School of Agriculture and Forestry
Address: Quarter 6, Dinh Hoa ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
Tel: (+84) 650 3 512 386.
            Email: trungcapnonglam.sgddt@binhduong.gov.vn
 
           
 
  1. Binh Duong School of Economics
Address: Hamlet 2, Tan Dinh commune, Ben Cat district, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 650 3 560 270.
 
 
 
  1. Phu Giao Technical School
Address: Quarter 2, Phuoc Vinh ward, Phu Giao district, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 913 789 197.
 
 
 
  1. Dong Nam School of Economics and Technology
Address: 508 Binh Duong avenue, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 650 3 870 500.
 
 
 
  1. Binh Duong School of Industry
Address: Battalion 79, DT 743 street, Song Than Industrial Park, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 650 6 280 176.
 
 
 
  1. Binh Duong School of Finance and Accounting
Address: 17/5 Ly Thuong Kiet street, Di An ward, Di An town, Binh Duong province, Vietnam.
Tel: (+84) 650 3 796 032.
Website: www.tcktbinhduong.com.vn.
Lượt người xem:  Views:   900
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information