Useful Information
Thứ 6, Ngày 12/11/2010, 10:50
MeKong Housing Bank (MHB)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2010

1. Binh Duong Branch

Address: 283 Binh Duong Avenue, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong.

Phone: (0650) 3811750, (0650) 3822901

Fax: (0650) 3811805

 2. Thu Dau Mot Transaction Counter

Address: 131 Doan Tran Nghiep, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong

Phone: (0650) 3848222

Fax: (0650) 3822210

3. Ben Cat Transaction Counter

Address: 394 Highway 13, Hamlet 12, Quarter 2, My Phuoc Ward, Ben Cat District, Binh Duong

Phone: (0650) 3553816, (0650) 3553817

Fax: (0650) 3553816

4. Di An Transaction Counter

Address: No. 20/22 Binh Minh 2 Quarter , Di An Ward, Di An Town, Binh Duong

Phone: (0650) 3796116

Fax: (0650) 3796118

ATM locations

No.

ATM locations

Address

 

Thu Dau Mot City

 

1

ATM Coopmart Binh Duong

CMT8 Street, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot City

2

ATM Headquarter

283 Binh Duong Avenue, Phu Tho Ward, Thu Dau Mot City

 

Ben Cat Town

 

3

ATM Ben Cat Transaction Counter

294 Highway 13, Block 2, My Phuoc Ward, Ben Cat Town

 

Di An Town

 

4

ATM Di An Transaction Counter

20/22 Tran Hung Dao Street, Binh Minh 2 Quarter, Di An Ward, Di An Town


Lượt người xem:  Views:   631
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

HeSoAnh

HeSoLuongCoSo

HeSoTin

LuongCoSo

NhuanBut

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Useful Information