Investment Procedures
Thứ 4, Ngày 30/08/2017, 10:00
Investment process in industrial zones
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2017

All procedures are received at Receipt and Return Department of Binh Duong Industrial Zones Authority

Address: Counter no. 25-26, Fl1, Tower A, Administration Center of Binh Duong Province, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province.

Tel : (0274)3.831.215; 

Fax: (0274)3.823.984; 

Email: bqlkcn@binhduong.gov.vn  

 

Lượt người xem:  Views:   682
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Investment Procedures