News
Thứ 3, Ngày 16/05/2023, 15:00
Announcement of revised administrative procedures in the field of housing and offices, construction activities, construction planning, architecture
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/05/2023

​PORTAL – The Provincial People's Committee (PPC) promulgates Decision on announcement of amended administrative procedures (APs) in the field of housing and offices; construction activities; construction planning, architecture under the jurisdiction of the Department of Construction.

​Specifically, amending 05 APs for housing and offices and 06 APs for construction activities in Decision No. 2377/QD-UBND dated October 18, 2021 of the PPC Chairman on the announcement of new APs under the jurisdiction of the Department of Construction, the district-level People's Committee; 04 APs in the construction and architectural planning in Decision No. 390/QD-UBND dated February 05, 2021 of the PPC Chairman on the announcement of newly promulgated APs in the architectural planning under the jurisdiction of the Department of Construction.​

​​​Reported by Yen Nhi- Translated by Thanh Tam​

Lượt người xem:  Views:   95
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News