News
Thứ 3, Ngày 08/06/2021, 15:00
Announcement of new administrative procedures, annulled administrative procedures under the jurisdiction of the Department of Science and Technology
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/06/2021

​PORTAL – The Provincial People's Committee promulgates a Decision on announcing new administrative procedures and annulled administrative procedures under the jurisdiction of the Department of Science and Technology.

Accordingly, there are 07 newly promulgated administrative procedures in the field of Atomic energy, radiation and nuclear safety under the jurisdiction of the Department of Science and Technology.

At the same time, annulling 07 administrative procedures in the field of Radiation and nuclear safety under the jurisdiction of the Department of Science and Technology in Decision no. 2346/QD-UBND dated August 18, 2020 of the Chairman of the Provincial People's Committee on the announcement of standardized administrative procedures under the jurisdiction of the Department of Science and Technology, the Provincial Science and Technology Development Fund, and public non-business units engaged in science and technology activities.

Reported by Yen Nhi - Translated by Nguyen Trang​

Lượt người xem:  Views:   11
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News