News
Thứ 4, Ngày 02/06/2021, 14:00
Abolish policies to encourage agricultural development in the direction of urban agriculture - high-tech agriculture in the 2016-2020 period
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/06/2021

​PORTAL - The People's Committee abolishes the Decision No. 04/2016/QD-UBND dated February 17, 2016 of the Provincial People's Committee promulgating the Regulation on policies to encourage agricultural development in the direction of urban agriculture - high-tech application agriculture in Binh Duong province in the period 2016-2020. This decision takes effect from June 5, 2021.

At the 17th session, the IX Provincial People's Council approved Resolution No. 09/2020/NQ-HDND dated December 10, 2020 stipulating agricultural development policies towards urban agriculture and high-tech application agriculture in Binh Duong province, replacing Resolution No. 43/2015/NQ-HDND8 dated December 11, 2015 of the People's Council of Binh Duong province on policies to encourage agricultural development in the direction of urban agriculture - high-tech application agriculture in Binh Duong province in 2016 – 2020 period.

Reported by Yen Nhi - Translated by Nguyen Trang

Lượt người xem:  Views:   12
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News