News
Thứ 4, Ngày 09/12/2020, 15:00
Publish the revised administrative procedures for road sector under the jurisdiction of the district and communal People's Committees in Binh Duong province.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2020 | Nguyen Trang

​PORTAL - The provincial People's Committee issues the Decision on publishing the revised administrative procedures for road sector under the jurisdiction of the district and communal People's Committees in Binh Duong province.

Accordingly, amending 09 administrative procedures for road sector under the jurisdiction of the district People's Committee and 09 administrative procedures for road sector under the jurisdiction of the communal People's Committee in Binh Duong province (stipulated in Decision No. 270/QD-UBND dated September 15, 2020 of the Provincial People's Committee on the announcement of standardized administrative procedures under the management and jurisdiction of the Department of Transport, the district and communal People's Committees and other units in Binh Duong province).

 

Lượt người xem:  Views:   40
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News