News
Thứ 4, Ngày 09/12/2020, 15:00
Binh Duong awards decisions on cadre work
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2020 | Nguyen Trang

​PORTAL - On the morning of December 04, at the Administrative Center of Binh Duong province, the Provincial Party Committee organized the awarding of decisions on cadre work.

​​Attending were Mr. Tran Van Nam - Member of the Party Central Committee, Secretary of the Provincial Party Committee, Head of the Provincial National Assembly Delegation; Mr. Vo Van Minh - Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial People's Council; Mr. Nguyen Hoang Thao - Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial People's Committee and the comrades in the Standing Committee, the Executive Committee of the Provincial Party Committee, leaders of departments, committees, branches, districts, towns and cities.

Specifically, the provincial leaders awarded the Decision of the Party Central Committee Secretariat to Mr. Tran Thanh Liem - Former Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, former Chairman of the Provincial People's Committee retired before the age from November 01, 2020.

The Provincial Standing Party Committee awarded the Decision to mobilize Ms. Truong Thi Bich Hanh - Member of Provincial Standing Party Committee, Secretary of the Party Delegation, former Chairwoman of the Provincial Labor Federation resigned from the position of Secretary of the Party Delegation of the Provincial Labor Federation, sent to work at the Propaganda Department of the Provincial Party Committee and appointed to the position of Head of Propaganda Committee of  Provincial Party Committee, from December 01, 2020.

At the same time, announcing the Decision of the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labor recognizing the results of additional election for the member of Executive Committee, member of the Standing Committee and the title of Chairman of the 10th Federation of Labor Binh Duong province, term 2018-2023 for Ms. Nguyen Kim Loan - Member of Provincial Party Committee, Deputy Head of Propaganda Committee of Provincial Party Committee as of December 01, 2020. The Decision of the Presidium of the Vietnam Women's Union on approving Ms. Truong Thanh Nga - Member of Provincial Party Committee, Vice Chairman of Provincial Women's Union to hold the position of Chairman of Provincial Women's Union for the term 2016-2021.


Provincial leaders award the retirement decision to Mr. Tran Thanh Liem - Former Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, former Chairman of the Provincial People's Committee


Provincial leaders award decisions on cadre work

Lượt người xem:  Views:   100
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News