News
Thứ 5, Ngày 29/10/2020, 10:00
Annulling Decision no. 51/2016/QD-UBND on the issuance of construction permit fees
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/10/2020 | Nguyen Trang

​PORTAL - The Provincial People's Committee issues the Decision on annulling the entire Decision no. 51/2016/QD-UBND dated December 20, 2016 of the Binh Duong provincial People's Committee on the issuance of construction permit fees in Binh Duong province. 

​This Decision takes effect from November 30, 2020.

Decision​ 

Lượt người xem:  Views:   61
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News