News
Thứ 2, Ngày 12/10/2020, 15:00
Announce the amended and supplemented administrative procedures under the jurisdiction of the Department of Science and Technology
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/10/2020 | Nguyen Trang

​PORTAL - Provincial People's Committee issued Decision on announcement of the amended and supplemented administrative procedures under the jurisdiction of Binh Duong Department of Science and Technology. The Decision becomes effective from September 30, 2020.

​Accordingly, there are 05 amended and supplemented administrative procedures, including 02 administrative procedures in the field of Standards Metrology and Quality and 03 specific administrative procedures in the field of Scientific and Technological activities under the jurisdiction of Binh Duong Department of Science and Technology. This Decision amends and supplements administrative procedures (TTHC code: 2.000212 and 1.000449) in the field of Standards Metrology and Quality and specific administrative procedures (code TTHC: 2.002337 - 1.008810 - 1.008811) in the field of Scientific and Technological activities announced by the Provincial People's Committee at 2346 / QD-UBND dated August 18, 2020 on announcement of standardized administrative procedures under the jurisdiction of Department of Science and Technology, Science and Technology Development Fund of the province / Public non-business units operating in science and technology in Binh Duong province.

Decision ​

Lượt người xem:  Views:   17
Chia sẻ:
Share:
Others
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
News